Gavin Hewitt 2014 ile 2017 yılları arasında bu yana BBC’nin başmuhabiri olarak küresel öneme sahip güncel konular hakkında haber yapıyor. Bu görevi üstlenmeden önce beş yıl boyunca Avrupa muhabirliği yaptı. Bu dönemde özellikle Avrupa ile ilgili konular üzerine eğilmişti. Yazılarında daima tarafsız bir gözlemci pozisyonunu tercih eden Hewitt, analitik bir sunum yaparken neredeyse hiç yorum katmıyordu. Makaleleri düzensiz aralıklarla yayınlanıyordu.

Label
Yayın periyodu Zaman zaman güncelleniyor
Ziyaretçi < 500.000
Online ödeme modeli Tüm içerikler ücretsiz
Merkez Londra, Büyük Britanya
Yayımlayan / Yayınevi British Broadcasting Corporation
Dağıtım bölgesi Ülke çapında
Kuruluş yılı 2009
Adres Broadcasting House, Portland Place, London, W1A 1AA
Telefon 0044 20 8743 8000
E-Posta gavin.hewitt@bbc.co.uk
Twitter @BBCGavinHewitt