RSS

euro|topics basın bülteninin bütün içeriğine RSS beslemesi olarak abone olabilirsiniz. Hizmet ücretsizdir.
İki farklı RSS beslemesi mevcuttur:

Dosyaları ve yorumları içeren RSS beslemesi
Bu RSS beslemesi, hem ilgili dosya konusunun girişiyle birlikte dosyaları hem de medya kuruluşu ve medya kuruluşunun faaliyet gösterdiği ülkeyle birlikte münferit yorumların başlıklarını içerir. Böylece, bir dosya altında yayınlanan tüm yorumlara doğrudan bir bağlantı aracılığıyla erişebilirsiniz.

»https://www.eurotopics.net/export/tr/rss.xml

Dosyaları içeren RSS beslemesi
Bu RSS beslemesi, ilgili dosya konusunun girişiyle birlikte dosyaları içerir. Ayrıca, dosya bağlantısı aracılığıyla dosya altında yayınlanan tüm yorumlara erişebilirsiniz.

»https://www.eurotopics.net/export/tr/rss-guencel-yorumlar.xml