Schengen: Romanya ve Bulgaristan "biraz" mı katılacak?

Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen Bölgesi’ne dahli tartışmasında Avusturya engelleyici tutumunu yumuşattı ve kısmi bir katılım sağlanarak, havaalanlarındaki sınır kontrollerinin kaldırılmasını önerdi. Buna karşılık da göçmenlere karşı daha katı tedbirler alınması şart koşuldu. Rumen ve Bulgar yorumcular, anlaşmanın bu haliyle kabul edilebilir olup olmadığını tartışıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Kapital (BG) /

Makul bir ara çözüm

Kapital “hava yoluyla Schengen” önerisini pek de kötü bir seçenek olarak görmüyor:

“Gerçekçi yaklaşıldığında, havaalanlarının kötüye kullanımı neredeyse imkânsız olduğundan bu belki de en basit uzlaşı yoludur. Bulgaristan’a ve Romanya’ya gidip gelen yolcular havaalanlarında halihazırda hayli sıkı kontrollerden geçiriliyor ve üçüncü ülke vatandaşlarıyla birlikte daha uzaktaki ve daha az konforlu kapılara gönderiliyor. Hava yoluyla Schengen uygulaması pasaport kontrolsüz seyahatleri mümkün kılarken, güvenlik kontrollerini kaldırmayacak. İkinci adımda da ulusal sınırlar açılacak. Aslında bu bir yıl sonra gerçekleşmeliydi, fakat [eldeki vakada] daha fazla hazırlık süresine ihtiyaç var.”

Trud (BG) /

İşi yarım bırakmak olmaz

Trud bunu makul bir öneri değilse de olumlu bir gelişme olarak görüyor:

“Schengen Bölgesi’ne salt hava yoluyla katılmak, azıcık hamile kalmaya benzer - böyle bir şey yoktur. Kriterlerini yıllardır karşıladığımız Schengen’e ya tam katılırız ya da hiç katılmayız. Hediye ambalajına sarılmış kısmi çözümlere kimsenin ihtiyacı yok. Bunu tartışma konusu yapmak dahi hakaret sayılır. Fakat belli ki, Avusturya’nın yumuşamaya başladığının da bir göstergesi bu. ... Hâl böyleyken, Hollanda bütün AB’de Schengen’e dahil olmamıza karşı çıkan tek ülke olarak yalnızlaşacak ve dolayısıyla üzerinde daha fazla diplomatik baskı hissedecektir.”

Spotmedia (RO) /

Yalnızca üzümün iyisini seçmemeli

Spotmedia, Schengen Bölgesi’ne girmek isteyenlerin buranın kurallarına da riayet etmesi gerektiğini hatırlatıyor:

“Esasen, detayların ötesinde buraya dahil olmak isteyip istemediğimiz konusunda net olmalıyız. Çünkü katılım, haklar ve yükümlülükler, avantajlar ve dezavantajlar, aktif ve pasif dayanışma anlamına gelir. Göçmenler pasif kısma dahil. Diğer bir deyişle, siz şarap içerken başkalarından su içmelerini isteyemezsiniz. Schengen Bölgesi’ne dahil olma niyetimiz varsa, buradaki sorunların da üzerine gitmeliyiz. Bu şimdilik ilkeler düzeyinde geçerli bir mesele. Öte yandan, Romanya’ya yönelik büyük bir göç olacağına ve insanların buraya iltica etmek için can atacağına pek de inanmıyorum.”