New Statesman

Haftalık gazete

http://www.newstatesman.com/

Kuruluşu 1913’e dayanan haftalık siyasi gazete, Britanya’nın sol kanadında küçük ama önemli bir yer işgal ediyor. New Statesman, yaşadığı birçok mali kriz nedeniyle gözlemciler tarafından şakayla karışık olarak “The Staggers” (“Tökezleyenler”) olarak da adlandırılıyor. Nitekim siyasi blog’larının başlığı da bu şekilde seçildi. Farklı görüşlerin yer aldığı internet sürümü, sadece sol kanadın ilgisini çekmekle kalmıyor.

Label
Siyasi eğilim Sol
Tiraj 34.000 (2017)
Yayın periyodu Haftada bir perşembe günleri
Ziyaretçi 1.000.000 - 5.000.000
Online ödeme modeli Tüm içerikler ücretsiz
Merkez Londra, Büyük Britanya
Yayımlayan / Yayınevi New Statesman Limited
Dağıtım bölgesi Ülke çapında
Kuruluş yılı 1913
Adres 20 Farringdon Road, London, EC1M 3HE
Telefon 0044 20 7936 6400
E-Posta editorial@newstatesman.co.uk
Twitter @NewStatesman