Spiegel Online

Haber portalı

http://www.spiegel.de/

Spiegel Online, Almanya'da en geniş okur kitlesine sahip haber portallarından biriydi ve yazı işleri itibariyle ana dergisi Der Spiegel'den bağımsız olarak kurulmuştu. 2020 yılının başında internet sayfasının adı ve görüntüsü değiştirildi. Basılı haber dergisi ve çevrimiçi portak artık Der Spiegel adı altında ve yeknesak bir görüntüyle yayınlanıyor. Eylül 2019 tarihinde iki yazı işleri ofisi aynı çatı altında toplanmıştı.

Label
Siyasi eğilim Sol liberal
Online ödeme modeli İçerikler kısmen ücretli
Merkez Hamburg, Almanya
Yayımlayan / Yayınevi Spiegel Online GmbH / Spiegel net GmbH / Spiegel-Verlag
Dağıtım bölgesi Ülke çapında
Kuruluş yılı 1994
Adres Ericusspitze 1, 20457 Hamburg
Telefon 0049 40 30 07 0
Twitter @spiegelonline