The Spectator

Haftalık gazete

http://www.spectator.co.uk/

Siyasi ve kültürel konulara eğilen haftalık The Spectator dergisi, eğilim olarak muhafazakar ve Avrupa’ya karşı kuşkucu bir çizgiye sahip. Yorum yazarlarının çoğu için ABD ile kurulacak iyi bir ilişki Kıta Avrupası’yla iyi geçinmekten daha önemli. Bu derginin yazı işleri, siyasete, daha somut olmak gerekirse Muhafazakar Parti’ye girmek için iyi bir başlangıç pozisyonu. Boris Johnson, 2016'da Londra belediye başkanı, 2019'da da başbakan olmadan önce Spectator’ın başındaydı.

Label
Siyasi eğilim Muhafazakar
Tiraj 91.200 (2019)
Yayın periyodu Haftada bir perşembe günleri
Ziyaretçi 1.000.000 - 5.000.000
Online ödeme modeli İçerikler kısmen ücretli
Merkez Londra, Büyük Britanya
Yayımlayan / Yayınevi Press Holdings
Dağıtım bölgesi Ülke çapında
Kuruluş yılı 1828
Adres 22 Old Queen Street, London, SW1H 9HP
Telefon 0044 20 7961 0200
E-Posta editor@spectator.co.uk
Twitter @spectator