Mozgástér

Blog portalı

http://mozgasterblog.hu/

Mozgástér blog portalı, hükümete yakın siyasetbilimci Tamás Lánczi tarafından yönetiliyor. Blog’ta ağırlıklı olarak sağ yönelimli akademisyenler toplumsal ve siyasi konulardaki görüşlerini yazıyor.

Label
Siyasi eğilim Hükümete yakın
Yayın periyodu haftada birkaç kez
Online ödeme modeli Tüm içerikler ücretsiz
Yayımlayan / Yayınevi Tamás Lánczi
Dağıtım bölgesi Ülke çapında