(© picture-alliance/dpa)

  Ceta

  4 yorum

Avrupa Parlamentosu çarşamba günü Strazburg'ta AB ile Kanada arasındaki serbest ticaret antlaşmasını imzaladı. Yakında ticarette ilk kolaylıklar yürürlüğe girebilir. Kimi yorumcular AB'nin ilk kez popülistlere karşı durmasını coşkuyla karşılarken, diğerleri CETA'nın tam da popülistleri güçlendireceğinden korkuyor.

AB ve Kanada yedi yıl süren müzakere ve son dakikaya kadar devam eden tartışmaların ardından serbest ticaret antlaşması Ceta'yı imzaladı. Ek maddelerin sonradan müzakere edilmesini takiben Belçika'nın Valonya bölgesi anlaşmayı imzaladı. Son dakikadaki çetin mücadele AB'nin aczini mi, yoksa demokrasi becerisini mi kanıtlıyor?

AB ve Kanada arasında Ceta antlaşmasının bugün imzalanması bekleniyordu. Ama Belçika hala daha bölgelerle anlaşma sağlayamadığı için, Kanada hükümeti delegasyonu Brüksel yolculuğunu iptal etti. Kimi yorumcular Valonya'nın direnmekte devam ederek, yeni bir müzakereyi başlatabileceğini sevinçle karşılıyor. Diğerleri ise, AB'nin ataletinden hayal kırıklığına uğramış durumda.

AB ile Kanada arasındaki serbest ticaret anlaşması Ceta hala uçurumun kenarında. Ticaret anlaşmasının bu hafta içinde planlanan imza töreni, anlaşmanın münferit maddelerini eleştiren Valonların direnci nedeniyle başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya. Valonlar Avrupa için önemli bir fırsatı mı tepiyor, yoksa halkın sesi mi oluyor?