AB savunma fonları mercek altında

Avrupa Komisyonu, tüm üyelerin para aktardığı bir savunma fonuyla üye ülkeleri savunma harcalamalarını arttırmaya ve Avrupa'yı ABD'den bağımsızlaştırmaya özendirmek istiyor. Köşe yazarlarının bu adımla ilgili görüşleri farklı. Kimileri bu gecikmiş atılımı olumlarken, diğerleri komisyonun planlarının gerçekten uzak buluyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Le Monde (FR) /

Yılların hayali gerçek oluyor

Le Monde savunma ittifakının genişlemesinden memnun:

“Avrupa Komisyonu'nun 7 Haziran Çarşamba günü Brüksel'de açıkladığı 'Avrupa'nın savunması' vizyonu tarihi bir ilerleme. Komisyon Avrupa'ya askeri bir boyut katarken onyıllardır süregelen bir tabuyu, Avrupa'nın askeri bir birlik olmadığı tabusunu da yıkmış oluyor. Bu adımın amacı NATO'nun yerini almak değil. NATO savunmanın ana mekanizması olmaya devam edecek ve Avrupa savunmasının kapasitesini, etkinliğini ve bağımsızlığını derinleştirecek. ... Üye ülkelerin siyaset ve iş dünyasındaki karar alıcıların komisyonun çizdiği yoldan gitmelerini ve artık ivedi bir zorunluluğa dönüşen yılların hayalini gerçekleştirmelerini umalım.”

Die Welt (DE) /

AB kendini büyüksüyor

AB'nin savunma politikasını ele alan Die Welt gazetesi, bu politika NATO'yu tamamlamalı, yerini almamalı, diyor:

“Avrupa'nın kendisini savunabileceğini söylemek ve başkalarını buna ikna etmeye çalışmak yanlış. Ne finanse edilmesi mümkün, ne de siyaseten anlamlı bir plan bu. Avrupa'nın dış politikası için Amerika uzun vadede kayıtsız şartsız sabit bir değerdir. AB polis eğitimi, sivil toplumun gelişmesine destek ve küçük askeri operasyonlar gibi NATO'dan daha iyi yapabileceği şeylere konsantre olmalı. Avrupalıların askeri becerilerini ve komutanlık yapısını bir gün büyük operasyonlar düzenleyecek ya da uçuşa yasak bölgeler oluşturabilecek kadar geliştirmesini öngören Avrupa Komisyonu vizyonu maceradan başka bir şey değil.”