Paris, Google'la vergi savaşını bitirmek istiyor

Fransa Maliye Bakanı Darmarin, yıllardır süren hukuk mücadelesinde Google'a bir adım yaklaşarak, Paris'te bir mahkemenin verdiği hükmü temyize götürmeme kararı aldı. Söz konusu mahkeme iki hafta önce Google'ın 1,1 milyar Avroluk vergiyi ödemesine gerek olmadığına hükmetmişti. Fransa'nın yeni hükümetinin başka şansı yok muydu?

Tüm alıntıları göster/kapat
Alternatives économiques (FR) /

Fransa kendi çıkarına dikkat etmeli

Paris her ne kadar G20'nin uluslararası holdinglerin vergiden kaçınmalarına ilişkin planlarına aykırı davransa da, Alternatives Economiques Fransa'nın arkasında duruyor:

“Fransa iki ülke arası anlaşmalara eğlimi güçlendiriyor. ... Britanyalılar köşeye sıkıştı, İtalyanlar da öyle. Ancak belki de en önemlisi, vergi cennetlerinde tuttukları kazançlarını düşük vergi dilimleriyle memlekete getirmek planını yapan Trump'ın, bu yolla Amerikalı büyük şirketlere bir tür vergi muafiyeti getirmek istemesi. Para bir kez ABD'ye geldikten sonra, başka ülkelerin vergi daireleriyle tartışılacak pek de bir şey kalmıyor. Bu şekilde yürütülen ikili mücadele, halihazırda gereksinim duyulan uluslararası çabaları her ne kadar zayıflatsa da, bu açıdan bakıldığında Fransa'nın fazla gecikmemesinde fayda var.”

Libération (FR) /

Avrupai soruna, Avrupai çözüm lazım

Avrupa Birliği artık, ABD'den gelen dijital devlerin tek tip vergilendirilmesini sağlamalı, diyor Libération:

“Bu şirketler, kullandıkları altyapı, faydalandıkları eğitim kalitesi ve benzerlerinin finansmanına da katılmalı. Ayrıca Avrupalı şirketler gibi vergilendirilmeleri gerekiyor, aksi halde AB'nin temel düsturu olan 'serbest ve adil rekabet' olumsuz etkilenir, bu da [Avrupa çapında] yerli şirketlerin yükselişini engelleyebilir. Aslında bu sorun, bizim ülke sınırlarımızı çoktan aşmış durumda. Avrupa'nın yeknesak bir tutumu olmadan hiçbir şey işe işlemez. ... Google'ı vergilendirmek, çözümün başlangıcı olabilir. Gafa'nın [Google, Apple, Facebook, Amazon] vergilendirilmesini tek başına bir dijital strateji olarak belirlemek, Avrupa'nın başarısızlığı kabul edip ABD'nin dijital egemenlik alanına ait olduğuna ilişkin korkunç bir itiraf anlamına gelecektir.”