Le Drenche

Haber portalı

https://ledrenche.fr/

Le Drenche güncel meseleleri nesnel biçimde aktarmanın yanı sıra dışarıdan bir uzman tarafından kaleme alınmış bir artılar-eksiler değerlendirmesini de sağlıyor okurlarına. Böylece bu tartışma gazetesi, kanaat oluşturmaya da katkı sağlamak istiyor. Gazetenin adı temsil edilen siyasi görüşlerin yelpazesini yansıtıyor: DRoite (sağ), cENtre (merkez), gauCHE (sol). Le Drenche ücretsiz bir aylık gazete olarak da yayınlanıyor. Gazetenin başlangıç sermayesi kitle kaynaklama ile sağlanmıştır.

Label
Tiraj 60.000 (2018)
Yayın periyodu Ayda birkaç kez
Ziyaretçi < 500.000
Online ödeme modeli Tüm içerikler ücretsiz
Merkez Paris, Fransa
Yayımlayan / Yayınevi Le Drenche SAS
Dağıtım bölgesi Ülke çapında
Kuruluş yılı 2016
Adres 38, rue de Lourmel, 75015 Paris
E-Posta contact@ledrenche.fr
Twitter @LeDrenche