20 Ağustos'un Macarlar için anlamı

Macaristan devleti bugün, 20 Ağustos 1083 tarihinde Kral I. Stephen tarafından kuruluşunun yıldönümünü kutluyor. I. Stephen Macaristan'ın ilk Hıristiyan kralıydı ve tacını devlet arması süslüyordu. Macar köşe yazarlarının kutlamalarla ilgili yorumları farklı.

Tüm alıntıları göster/kapat
Magyar Hírlap (HU) /

Hıristiyan Avrupa'yı savunmak

Hükümete yakın Magyar Hirlap'a göre, 2012 yılında yürürlüğe giren Macaristan anayasasında, ülkenin Aziz Stephen tarafından kurulmasından itibaren Macarların Hıristiyan Avrupa'nın parçası olduğu ibaresinin yer alması yerinde bir tespit:

“'Ulusumuzun yüzyıllardır savaşlarda Avrupa'yı savunmasından ve gerek yetenekleri gerekse çalışkanlığıyla ortak değerleri daha da arttırmasından gurur duyuyoruz'. Avrupa'nın, Hıristiyan değerleri üzerinde yükselen kültürü ve yaşam biçiminin yanı sıra aile, kilise ve ulus gibi kurumlarının dışarıdan olduğu gibi maalesef içerden de saldırıya uğradığı Ağustos 2018'de aynı şeyi tekrarlamak mümkün. Saldıran bu güçler, Avrupalıların ailesini, dinini, toplumsal cinsiyet kimliğini, ulus anlayışını ve kültürünü gasp etmek ve Avrupa'yı renksiz, kişiliksiz bir çok-kültürlülük yığınına dönüştürmek istiyor ki, bu yığınlar dışardan yönetebilsin ve köleleştirebilsinler.”

Népszava (HU) /

Orbán, Kral Stephen'ın mirasını tersyüz etmek istiyor

Hükümete muhalif Népszava gazetesine göre, Kral I. Stephen şimdiki Macar siyasetçilerle karşılaştırıldığında son derece gaddar biriydi, ama Macaristan için doğru rotayı çizmeyi başarmıştı:

“Macarların ilk kralının, kabileleri barışçıl yollar kullanarak ulus ruhuyla tanıştırdığını hiç kimse iddia edemez. ... Kral Stephen Macaristan'ı şiddet kullanarak Avrupa'ya ve Avrupa topluluğuna dahil etti. Bugün iktidarda bulunanlarsa ulusu tam tersi istikamete yönlendiriyor. Yeni hükümdarların gizli ve açık yöntemleri, insan bedenini dört parçaya ayırmaktan ya da kulaklarına ısıtılmış kurşun dökmekten daha yumuşak olmakla beraber yine de şiddet uyguluyor. ... Tarih Stephen'i haklı çıkardı. Ama Victor Orbán'ın haksız olduğunu tespit etmek için bin yıl eziyet çekmeye gerek yok.”