Almanya daralmayla mücadelede milyarlar kullanacak

Almanya'daki büyük koalisyon 130 milyar avro tutarında bir konjonktür programı üzerinde uzlaşmaya vardı. 57 maddeyi kapsayan programda katma değer vergisinin düşürülmesi, 300 avro çocuk ikramiyesi, dolaylı ücret maliyetlerine bir tavan konması, elektrikli otomobillerin alımı için destek primi ve hem işletmeler hem de yerel yönetimler için başka destekler öngörüyor. Yorumcular bu önlemleri farklı açılardan tartışıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Financial Times (GB) /

Diğer AB ülkelerine örnek olsun

Almanya Avrupa'nın kalan kısmına, kendi ekonomilerini nasıl destekleyeceklerini gösterdi, diyor Financial Times övgüyle:

“Destek paketi oldukça büyük ve kapsamlı, Almanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının neredeyse yüzde dördüne tekabül ediyor. ... Berlin yönetimi, krizin ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletmek için diğer Avrupalı ekonomilerin çoğundan fazlasını yapıyor -üstelik Almanya'daki ekonomideki daralmanın, başka ülkelere kıyasla daha hafif olacağı bilinirken. Almanya tasarrufla geçirdiği yılların ardından mali olarak geniş bir hareket aralığına sahip. Komşusu olan ülkeler, bununla uyumlu kendi konjonktür programlarını çıkarmak için bundan cesaret almalı. AB yeniden inşa fonu, mutabakata varılır varılmaz onları destekleyecektir.”

Helsingin Sanomat (FI) /

Para doğrudan tüketiciye gidiyor

Helsingin Sanomat, Almanya'nın Finlandiya'dan daha akılcı davrandığını düşünüyor:

“Finlandiya, ilave bütçe içerisinde kolayca hemen başlatılamayacak projelere de yüklü miktarda para ayırıyor. Altyapı yatırımları elbette gerekli ama bu türden yatırımlar konjonktürü olsa olsa ancak önümüzdeki birkaç yıllarda destekleyebilecektir. Eğitim ve meslek eğitimi alanındaki ilave bütçe, bilgi birikiminin iyileştirilmesi açısından kuşkusuz mantıklı ama bunun şu andaki acil konu olan konjonktürün düzeltilmesi üzerinde etkisinin çok fazla olmayacak. ... Almanya ise başka konulara ağırlık veriyor. ... Katma değer vergisi yıl sonuna kadar düşük kalacak ve çocuklu aileler bir kereye mahsus olmak üzere çocuk başına 300 avro alacak. ... Almanya tüketicilere parayı doğrudan veriyor.”

Neue Zürcher Zeitung (CH) /

Sorun satınalma gücünün olmaması değil

Neue Zürcher Zeitung, katma değer vergisinin düşürülmesinin tüketimi arttıracağından emin değil:

“Koalisyon ortakları öncelikle şirketlerin bu vergi indirimini müşterilerine de yansıtacaklarını varsayıyor. Rekabetin büyük olduğu sektörler için bu durum geçerli olabilir ama bir garantisi yok. İkincisi bu indirimler tüketiciye yansıyacak bile olsa insanların tüketimi mi yoksa tasarrufu mu arttıracağı da kesin değil. ... Ekonomistler tüketimi frenleyen en büyük etmenlerin gelecek kaygısı ve Koronaya bağlı kısıtlamalar olduğunu söylüyor, alım gücündeki düşüş değil.”