Çekya'da nüfus sayımı: Sorun ulusal aidiyet mi?

Avrupa'da 2011 yılında yapılan son nüfus sayımından sonra bu yıl tekrar bütün AB ülkelerinde eşzamanlı nüfus sayımı yapılacak. Kimi ülkeler pandemi yüzünden nüfus sayımını 2022'ye erteledi. Bu yıl yapmaya karar veren ülkeler arasında yer alan Çekya'da kişilerin gönüllü olarak ulusal aidiyetleriyle ilgili bilgi verip vermemesi tartışılıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Landesecho (CZ) /

Aidiyetini söyle, kültürünü koru

Çekya'da Almanca yayınlanan Landesecho gazetesi, Alman azınlığa kendilerini göstermeleri çağrısı yapıyor:

“Bugünkü Çekya topraklarında bir zamanlar üç milyonun üzerinde Alman yaşıyordu. İkinci Dünya Savaşı ve [1945'ten sonra Almanların haklarını ellerinden alınıp mallarının kamulaştırasının yasal temelini oluşturan] Beneş Kararnameleri sonrası çoğu Alman ülkeden sürüldü. Almanca konuşan Yahudilerin hayatını zaten daha önce büyük ölçüde Nasyonal Sosyalistler yok etmişti. 1950'li yılların Çekoslovakya'sında sadece 160 bin Alman kalmıştı. Sonraki yıllarda kültürel ve dil olarak Çek çoğunluğun içinde asimile oldular ve sayıları daha da azaldı. ... Önümüzdeki yıllarda gerçekçi projeler hazırlayabilmek ve Almanlara dil ve kültür hizmeti verebilmek için [Alman azınlığın çatı örgütlenmesi olan] Ulusal Meclis'in de güncel verilere ihtiyacı var.”

Český rozhlas (CZ) /

"Avrupalı" da kayıtlara geçmeli ve geçecektir

Kimi Çek vatandaşlarının kendilerini "Avrupalı" olarak tanımlamak istemesi hararetli bir tartışmaya yol açtı. Český rozhlas tartışmayı özetliyor:

“Kimileri sosyal medyada, Avrupa diye bir ulus olmadığı için Avrupa vatandaşı da olamayacağını yazıyor. Ama yine kimileri kıtanın her bir tarafından gelen atalarına atıfta bulunarak Avrupalı olduklarını söylüyor. Ayrıca Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'ne işaret ediyorlar. Bu bildirgeye göre, herkesin kendi ulusal aidiyetini belirleme hakkı olduğunu ve bu bağlamda aidiyetin, kişinin bizzat tayin edemediği vatandaşlıktan farklı bir şey olduğunu söylüyorlar. İstatistik Kurumuna göre kendini Avrupalı hissedenler, Avrupalı olarak kayıtlara geçirilecek, çünkü ulus aidiyeti bireysel, bir duygu ya da bir inanç.”