Kuzey İrlanda 100 yaşında

Britanya'nın Kuzey İrlanda bölgesi pazartesi günü (bugün) yüzüncü yılını kutluyor. 1921 yılının mayıs ayı başında yürürlüğe giren "İrlanda Hükümeti Yasası" ile İrlanda Adasında ilk kez bir sınır çekilmiş oldu ve güney ile kuzey kısımların bağımsız birer hükümet kurması gerekti. Sınırın iki tarafından yorumcular geçmişe ve günümüze ilişkin analizler yapıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
The Irish Times (IE) /

Güney bölünmeden nasıl faydalandı

Genç İrlanda Cumhuriyeti Protestanlar olmadan daha iyi gelişebildi, diyor The Irish Times:

“Ülkenin bölünmesi, güneydeki devletin kendini gerek kültürel gerekse ekonomik alanda, İrlanda Adası'ndaki Protestanların varlığı hissedilmeyecek şekilde tarif edebilmesini sağladı. Kültürel açıdan İrlanda kendini, Kelt-İskoç olarak tarif edebildi ve bu dilin günün birinde ülkenin baskın dili olacağı inancına sarılabildi. Ekonomik açıdansa çiftçilerin, bilhassa da hayvan ticaretinin çıkarlarını önceleyebildi. Tüm bunları ötesinde, Kuzey İrlanda'daki sanayinin çıkarlarını koruması durumunda imkansız olacak korumacı politikaları yürütebilmesi mümkün oldu.”

The Daily Telegraph (GB) /

Britanya tarihine eleştirel bakış

The Daily Telegraph, yıldönümü nedeniyle Birleşik Krallık tarihinin giderek daha çok ırkçılık ve sömürgecilikle ilintilendirilmesinden şikayetçi:

“Britanya kimliği ülkenin birçok kesiminde önemini yitiriyor. Sadece İskoçya'daki ayrılıkçılar ve Kuzey İrlanda'daki Cumhuriyet taraftarları nedeniyle değil, İngiltere'deki heykel yıkıcılar yüzünden de. Okullarda, üniversitelerde Britanya tarihi, nefretin baskın olduğu bir ırkçılık tarihçesi olarak öğretilir, küresel başarılarımız bir utanç kaynağı olarak nitelendirilirse Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkelerin yüzlerini kendi, daha eski kimliklerine dönmek istemelerine şaşırmamak gerekir.”