İspanya'da "Sadece evet evettir" yasası kabul edildi

İspanya Parlamentosu geçtiğimiz hafta cinsel suçlarla ilgili ceza yasasını ağırlaştırdı. "Sadece evet evettir" yasasına göre, tüm tarafların cinsel ilişkiye açık rıza göstermesi gerekiyor. Mağdur direnmemiş olsa bile saldırılar tecavüz olarak sınıflandırılıyor. Eşitlik Bakanı Montero, yasa aracılığıyla İspanya'nın cinsellik kültüründe bir değişiklik yapabilmeyi umuyor. Yorumcuların tamamı atılan bu adımdan hoşnut değil.

Tüm alıntıları göster/kapat
ABC (ES) /

Erkeklere açılmış bir engizisyon davası

ABC, yasanın erkek düşmanı olduğunu düşünüyor:

“Yasa, erkeklere bir suçluluk karinesi getiriyor ve ceza davalarında ispat yükünü tersine çeviriyor. Bir erkek, hukuk sistemimizde yer olmadığı halde ve hukukun temel ilkelerine aykırı bir biçimde masumiyetini kanıtlamak zorunda kalacak. Her şey, cinselliğe dair tek ve çarpık bir düşünce biçimini benimseyen ve erkeklere karşı neredeyse takıntılı ve sorgulayıcı davalar açılmasına yol açan küresel bir ideolojik endoktrinasyon üzerine kurulu. Burada mesele kadınlara ve cinsel şiddete karşı duyarlılık eksikliği değil. Söz konusu olan, erkeklere ilişkin masumiyet karinesini kaldırmak için dünyayı basitçe iyiler ve kötüler şeklinde ayıran bir metni kınamak.”

El Periódico de España (ES) /

Cinsel şiddet yapısal bir sorun

El Periódico de España, ülkedeki istikrarlı ilerlemeden memnuniyet duyuyor:

“Bu yasayı çıkararak, kadınların orantısız bir biçimde daha fazla maruz kaldığı cinsel şiddetin, toplumun tamamını etkileyen yapısal bir sorun olarak ele alınması yönünde bir kez daha önemli bir adım atmış oluyoruz. ... Feminist hareketlerin bayağılaştırılması, özellikle kadınlara yönelik şiddetin ısrarla reddedilmesi veya kadınları korumanın erkeklere yönelik bir zulüm olduğunun iddia edilmesi, kaydedilen ilerlemeye rağmen gerçek eşitliği sağlamanın neden bu kadar zor olduğunu açıklamaya yetiyor. ”

Süddeutsche Zeitung (DE) /

Feminist politika işe yarıyor

Süddeutsche Zeitung, siyasetin insanların nasıl cinsel ilişkiye gireceğine dair kurallar koyması gerekip gerekmediği sorusuna net bir yanıt veriyor:

“Siyaset bunu yapmaya mecbur ve aslında yapıyor da. Ancak, cinselleştirmede veya cinsellikte erkin nasıl ifade edileceğine ilişkin kurallar şimdiye değin büyük ölçüde yazılı değildi ve şüphe durumunda fiziksel ya da sosyal açıdan daha zayıf olan kişiyi dezavantajlı kılıyordu. Ayrıca, kültür ve toplum eşitliğe doğru öyle kendi kendine ilerlemez. ... İspanya'da da kanıtlandığı üzere, kadınların yanı sıra LGBTQI'lerin ve çocukların da hakları söz konusu olduğunda işe yarayan tek bir şey var, o da feminist iç politika.”