Avrupa Komisyonu borç azaltma kurallarını gevşetmeyi planlıyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa borç kurallarına yönelik reform planlarını takdim etti. Yeni düzenlemelere göre aşırı borçlu devletlere, fazla borçlarını azaltmaları için özel yollar sunulacak. Bu da bütün üye devletler için aynı kuralların geçerli olduğu önceki ilkenin rafa kaldırılacağı anlamına geliyor. Basında farklı görüşler var.

Tüm alıntıları göster/kapat
Expresso (PT) /

Boş ortodoksluk yerine pragmatizm gerek

Expresso, avro bölgesindeki istikrar kriterlerini gözden geçirmekte fayda olacağına inanıyor:

“Borçların GSYİH’nin yüzde 60’ına tekabül etmesi ve hükümetlerin bunu sağlamak için ellerinden geleni yapması gerektiğinde ısrarımızı sürdürebiliriz. Fakat en iyisi pragmatik olmak. 2022 itibarıyla, borç limitini hiç aşmamış dört ülkeye ek olarak, henüz yüzde 60’ın altında olan yalnızca dört ülke vardı. Borç azaltmanın güvenceye alınması çok önemli ve bir öncelik olarak görülmeli. Uygulanmayan ve işlemeyen kuralların bir faydası yok. Yalnızca içi boş bir ortodoksluktan ibaretler.”

De Volkskrant (NL) /

İstikrarsızlık tehlikesi

De Volkskrant, yeni kurallar makul gözüküyor ancak uygulamaya konmaları da gerekiyor, diyor:

“Bugünkü katı anlaşma, her koşulda Brüksel’in başkentler üzerindeki siyasi baskısının sürmesine yol açıyor. Gevşek bir anlaşma ise baskının azalması ve kurallar ihlal edilse dahi bir yaptırımı olmaması riskini doğuruyor. Bu da disiplinin bozulmasına ve uzun vadede daha fazla istikrarsızlığa ve kamu maliyesinde büyük zararlara neden olabilir. Böyle bir senaryo yalnızca Berlin’i değil, Lahey’i de endişelendirmeli.”

La Repubblica (IT) /

Eskisinden daha esnek

Ekonomi uzmanı Carlo Cottarelli, La Repubblica’da bunun İtalya’nın fayda sağlayacağı radikal bir adım olduğu değerlendirmesinde bulunuyor:

“İtalya’nın, şimdiye kadarki kurallara nazaran daha az sertlikte değişikliğe gitmek zorunda kalması muhtemel. Önceki kurallara göre, kamu borçlarının GSYİH’ye oranla yılda yüzde dört düşürülmesi gerekiyordu. Yeni yaklaşımda ise temel olarak, kamu borcunun GSYİH’ye oranla dört ila yedi yıl içinde düşürülmesi (ne kadar olduğu belirtilmiyor) ve ‘makul bir gerileme’ rotasına girilmesi öngörülüyor.”

Handelsblatt (DE) /

Herkes için aynı kurallar geçerli olmalı

Alman hükümeti teklifi bu haliyle kabul etmemeli, diyor Handelsblatt:

“Yasa tasarısı geçerse, Avrupa'daki borç kuralları fiilen yürürlükten kalkmış olur. Getirilen teklifler, avronun korunmasına yönelik öngörülmesi çok zor bir risk teşkil ediyor. Avrupa Komisyonu, artık doğrudan AB devletleriyle münferiden ve ülkeye özel borç azaltma programı anlaşmaları yapma niyetinde. Sorun işte tam da bu: Borçların azaltılması meselesi, açık ve genel geçerliliği olan kurallarla yönetilmek yerine, bir müzakere konusu haline getiriliyor.”

The Irish Times (IE) /

Dengeli bir uzlaşı, fakat...

The Irish Times, bir uzlaşıya varmanın zor olacağı kanaatinde:

“Bütününe bakıldığında, Avrupa Komisyonu dengeli bir teklif sundu. Ancak büyük üye devletler, nasıl ilerlemek gerektiği konusunda şimdiden bölünmüş vaziyette. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, tekliflerin yeterince katı olmadığı eleştirisini getirdi. Fransa ve İtalya gibi diğer kilit aktörler ise önemli iklim koruma yatırımları için daha fazla hareket alanına ihtiyaç duyulduğunu savunuyor. ... Komisyon, ülkeleri yatırım yapmaya teşvik etmek için daha fazla hareket alanı tanıyarak, fakat öte yandan da kamu borcu yüksek olan ve bütçe açıkları bulunan devletleri, bunları öngörülen düzeyde kapatmakla yükümlü kılarak bir orta yol bulmaya çalıştı.”