Vrij Nederland

Dergi

http://www.vn.nl

Vrij Nederland (Özgür Hollanda) 1940 yılında önce Protestan direniş gazetesi olarak kurulmuş, sol çizgide bir dergidir. 1945 yılından sonra haftada bir yayınlanmaya başlanmıştır. 1990’lı yıllarda analizler, röportajlar ve bol bol da kültür konularına yer veren eleştirel bir dergiye dönüşmüştür. 1950 yılında sol yayınevi Arbeiderspers tarafından iflastan kurtarılmıştır. Gerileyen tiraj karşısında VN, Aralık 2016'dan bu yana aylık dergi olarak yayınlanmakta, çevrimiçi yayıncılığa gelecekte daha çok ağırlık vermeyi planlamaktadır. Yazılar ilk önce abonelerin akıllı telefon uygulamasında yayınlanmaktadır. 

Label
Siyasi eğilim Sol
Tiraj 24.000 (2017)
Yayın periyodu Aylık
Online ödeme modeli İçerikler kısmen ücretli
Merkez Amsterdam, Hollanda
Yayımlayan / Yayınevi Weekbladpers
Dağıtım bölgesi Ülke çapında
Kuruluş yılı 1940
Adres Raamgracht 4, 1011 KK Amsterdam
Telefon 0031 20 551 84 89
E-Posta redactie@vn.nl
Twitter @vrij_nederland