Oxfam raporu aşırı eşitsizliği gösteriyor

Aralarında Microsoft kurucusu Bill Gates, tekstilci Amancio Ortega ve Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in de olduğu sekiz milyarder, dünya nüfusunun yarısının toplam varlığından fazlasına sahip. Oxfam'ın bu yılki eşitliksizlik raporu, yoksul ile zengin arasındaki uçurumun hiç olmadığı kadar büyük olduğunu gösteriyor. Gazeteciler bundan farklı sonuçlar çıkarıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
The Independent (GB) /

Adaletsizlik seçimlerde göze batmıyor

Dünyada yaşanan adaletsizliğin bunca eleştirildiği Batıda yaşayan insanlar, son seçimlerde tam da bu sistemi temsil eden ya da daha da genişletmek isteyen partilere oy verdi, diyor The Independent şaşkınlıkla:

“Bunun en belirgin örneği, 'Babam Sağolsun' milyarderi Donald Trump'ın birçok insana daha adil ve güçlü bir Amerika inşa edeceği umudunu verdiği ABD'de yaşandı. Üstelik eldeki tüm veriler Trump'ın gerçek insanları anlamaktan, vergi beyannamesini açıklamak kadar uzak olduğunu gösterirken”

Frankfurter Allgemeine Zeitung (DE) /

Zenginleri yaftalamamak gerek

Frankfurter Allgemeine Zeitung'a göre sesimizi yükseltmenin sebebi zenginlerin olağanüstü varlıkları değil, yelpazenin öbür ucunda yaşanan aşırı yoksulluk olmalı:

“Oxfam raporu nedeniyle sekiz kişinin ön plana çıktığı zenginlere odaklanıyoruz. Ancak bu sekiz kişinin serveti kınanması gereken ya da ahlaki açıdan tartışmalı varlıklar mı? Forbes listesinin tepesindeki isimlerin çoğu, servetlerini hukuk devletleri ve pazar ekonomilerindeki girişimleriyle elde etmiş. Başarıları, tüketicilerin kitleler halinde satın almak istedikleri ürünler geliştirmiş olmalarına dayanıyor. ... Buradaki asıl skandal dünyada, bilhassa Afrika'da, Asya ve Güney Amerika'nın bazı kesimlerinde neredeyse hiç varlığı olmayan milyarlarca insanın olması. Bu insanlar refahtan hiçbir pay almıyor. Oxfam yanlış politikalarla halklarını yoksulluk içinde tutan ve istismar eden rejimleri kınamalı. Az gelişmişlik ve basiretsizliğin sorumluluğu onlarda.”