Kürtaj karşıtlarına kalkınma yardımı yok mu?

İsveç uluslararası kalkınma işbirliği ajansı Sida, Trump yönetiminin talimatlarına uyan ve kürtajı desteklemekten vazgeçen örgütlere maddi destek sağlamayacağını açıkladı. Açıklama, efektif bir kalkınma yardımı için tutarlı bir karar mı, yoksa utanç verici bir prensiplere bağlılık anlamına geliyor?

Tüm alıntıları göster/kapat
Dagens Nyheter (SE) /

Kadınların hayatı öncelikli

Dagens Nyheter gazetesi Sida'nın kararını doğru buluyor:

“Yapılan araştırmalar, kürtaj ve aile planlaması hizmeti veren örgütlerin desteklenmesinin, diğer yardımlara göre daha etkili olduğunu ve anne ölümlerini azalttığını gösteriyor. İşbirliği yaptığımız örgütler Trump'ın buyruklarına uyacak olursa paramızı kürtaj konusunda bilgilendirme yapan ve kürtaj uygulayan başka örgütlere vermek zorunda kalırız. ... Hedefimiz mümkün olduğunca çok kadının kürtaj ve gebelikten korunma yöntemlerine ulaşabilmesi olmalı. ... Kadınların hayatı, göstermelik politikalardan çok daha önemli olmalı.”

Expressen (SE) /

Feminist dış politika pek hassas

Expressen gazetesine göre İsveç'te yardım kuruluşlarının üzerinden siyasi bir tartışma yürütülüyor:

“İsveç yardım ajansı Sida'nın kararı 20 ile 40 arası örgütü etkileyecek. Bunlardan biri de [çocukları koruma örgütü] Rädda Barnen. Örgütün uluslararası yönetimi ABD'nin koyduğu kuralları kabul etti. Bu durum İsveç Rädda Barnen'in, Sahra çölünün güneyindeki sekiz ülkede yürüttüğü yardım programlarında hileye baş vurmak zorunda kalması demek. Örgüt 2016-2020 yılları için planlanan yaklaşık beş milyar avroyu alabilmek için yerel bir örgütlenmeye gitmek zorunda. Sırf feminist dış politika Donald Trump tarafından kirletilmiş hissetmesin diye, yükünü yoksulların taşıyacağı pahalı bir bürokrasi yaşanıyor.”