Makedon ve Bulgar kiliseleri birleşiyor

Makedon Ortodoks Kilisesi'nin Bulgar Ortodoks Kilisesi'ne birleşmeyi önermesinin ardından iki kilise de ayrıntıları incelemeye başladı. 1967'de Sırp Ortodoks Kilisesi'nden ayrılan Makedon Kilisesi'ni şimdiye kadar sadece Bulgar Patrikliği tanımıştı. Bu birleşme Makedon ve Bulgar kiliseleri ve toplumları için ne anlama geliyor?

Tüm alıntıları göster/kapat
Dnevnik (BG) /

Kiliseden örnek bir davranış

Dnevnik, Bulgar ve Makedon Ortodoks kiliselerinin yakınlaşmasını iki ülke arasındaki siyasi ve toplumsal buzların erimesiyle açıklıyor:

“Makedon Ortodoks Kilisesi'nin Kutsal Bulgar Konsili'ne yazdığı mektup, tarafların şimdiye kadarkinden daha kapsamlı ortak bir gelecekten yana olduklarının işareti. Savaşlar sırasındaki siyasi kan dökme anlatısının yerini şimdi Bulgar Kilisesi ile Ortodoks Ohri Başpiskoposluğu arasındaki dostluk alacak. Böylece Bulgar-Makedon tarihi geçmişten günümüze aktarılacak. Bu gelişme bize, dünyanın geri kalanına açılmadan önce yüzümüzü birbirimize dönmemiz gerektiğini gösteriyor.”

24 Chasa (BG) /

Diğer Ortodoks kiliselerine hakaret

İlahiyatçı Blagowest Warbakow konuk yazar olarak 24 Chasa için kaleme aldığı yazısında, Makedonya Ortodoks Kilisesi'nin himaye talebini kabul eden Bulgar Ortodoks Kilisesi diğer Ortodoks kiliseleriyle cepheleşme yaratıyor, diyor:

“Bulgar Kilisesi bu kararıyla, Sırp Patrikliği'ne, Makedonya Kilisesi'nin ona bağlı olduğunu iddia edemeyeceğini söylemek istiyor. ... Bu durum [Sırp Patriği] İriney'i köpürtecektir. ... Rus Patrik Kirill de buna izin vermez, aksi taktirde onyıllardır otokefallik (kiliselerin özerkliği) için mücadele veren Ukrayna Kilisesi de aynı yoldan gidecektir. ”