Hırvatistan'ın totalitarizm simgeleriyle imtihanı

Hırvat hükümeti tarafından görevlendirilen bir komisyon, anayasaya aykırı olan ve "vatanım için her şeye hazırım!" anlamına gelen Ustaşa selamının kullanılabilmesine istisnai durumlarda izin verilmesini önerdi. Beş köşeli yıldız simgesine ise ilke olarak izin verilecek, ancak tahrik amacıyla kullanıldığında cezalandırılabilecek. Hırvat medyası bu tavsiyeyi farklı biçimlerde yorumluyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Autograf.hr (HR) /

Almanya'da düşünülemez bile

Bu öneri başka ülkelerde hayal dahi edilemez, diyor Autograf.hr:

“Komisyonun on yedi üyesinden biri bile, Almanya'da eski bir Nazi'yi anmak için bir plakete gamalı haç kazınacağını ya da sağ kolun kaldırılıp Hitler selamı verileceğini hayal edebiliyor mu? Bu sorunun yanıtı, elbette hayır. Alman devleti, anma kisvesi altında herhangi bir faşist simgeye hoşgörü göstermez. ... Hırvatistan'daki komisyon hazırladığı raporla Ustaşa selamını açıkça anayasaya aykırı olarak sınıflandırıyor, ama anma törenlerinde istisnai olarak kullanımına izin veriyor. Ve bizim hukukçu olan başbakanımız burada bir diyalog belgesinden söz edebiliyor. Böyle bir şey ancak bizde olur.”

Večernji list (HR) /

Hz. Süleyman çözümü

Buna karşın Večernji list, komisyon tarafından dile getirilen tavsiyeyi akıllıca buluyor:

“Ustaşa selamı ya da kızıl yıldıza takılanlar nihai ve mutlak bir karar çıkmasını beklese de, komisyon bu tuzağa düşmemeyi başardı. Zaten Avrupa Adalet Divanı'nın içtihati nedeniyle başka türlüsünü de yapamazdı. Zira bu uygulamada kötü şöhretli simgeler yasaklı olmakla beraber, çok anlamlı olanlar yasak değil. Bu nedenle beş köşeli yıldız simgesi sadece istisnai durumlarda yasaklanabilir -ya komünist bağlamda ya da Hırvatlara karşı saldırganlık anlamında kullanıldığında.”