Macron'un dolu cezaevlerini boşaltma reçetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron salı günü Fransız cezaevlerindeki doluluk sorununu çözecek ceza yasası reformunu ana hatlarıyla açıkladı. Macron küçük suçlarda para cezasının ve elektronik pranga cezasının uygulanmasını öneriyor. Yasada bir yılı aşan hapis cezalarında indirim yapılmaması da yer alıyor. Macron'un reform planları doğru bir yol mu?

Tüm alıntıları göster/kapat
Le Monde (FR) /

Şimdi ikna turları başlamalı

Le Monde'a göre, bu reform gerekliydi, ancak şimdi ikna turlarına başlamak gerekiyor:

“Emmanuel Macron hapis cezalarına meyilli Fransa'ya ciddi bir bağımlılık tedavisi uyguluyor. Hapis cezası artık ceza hukukunun ilk başvuracağı yol olmamalı. ... Devlet başkanının yargıya daha insani bir vizyon katma çabası, hiç kuşkusuz onun cesur ve ihtiras sahibi biri olduğuna da işaret ediyor. Macron, nesnel bakıldığında cezaevinde olmaması gereken binlerce insanın serbest bırakılmasından söz ediyor. Şimdi sıra, tartışmaya dahil edilmediklerinden şikayet eden hukuk kurumlarını ve çoğunluğu hapis cezalarını güvenlik sorununun çözümü olarak gören ve bu cezanın gerekliliği üzerine kafa yormayan bir kamuoyunu ikna etmekte.”

Mediapart (FR) /

Cezaevleri dolu kalabilir

Mediapart ise Macron'un reform planlarının etkin olup olmayacağına kuşkuyla yaklaşıyor:

“Bir yıl ve daha fazla hapis cezaları istisnasız cezaevlerinde infaz edilecek, şartlı tahliye ya da kararın ertelenmesi mümkün olmayacak. Bu uygulama, daha önce başka önlemlerle boşaltılan cezaevi hücrelerini yeniden dolduracaktır. Ayrıca hapis cezalarının son çare olduğu ilkesine de aykırı olacaktır. Hapis cezalarında bir yıl eşiği böylece ya hep, ya hiç anlamına gelecektir. Kamuoyu gözünde belki de daha net ve anlaşılır olan bu kararları vermek ya da vermemek ise, yeni kuralları uygulamak zorunda kalacak olan hakimlere yüklenecek ve onların karar verme özgürlüğünü daraltacaktır.”