İrlandalı doktorların kürtajı reddetme hakkı

İrlanda'da kürtaj serbestisinin ardından tabip odaları, hükümet ve kadın hakları savunucuları münferit doktorların kürtaj için 'vicdani red' hakkı olup olmaması gerektiğini tartışıyor. İrlanda medyası her iki görüşün taraftarlarına da sayfalarını açmış.

Tüm alıntıları göster/kapat
The Irish Times (IE) /

Yasal muamele görmek engellenmemeli

Kişisel sebepler, bir hekime kürtaj işlemini reddetme hakkı vermez, diyor The Irish Times köşe yazarı Newton Emerson:

“Yasal olan bir tıbbi müdahaleyi yapmaktan, kişisel dini sebeplerle kaçınmak, olağanüstü bir ayrımcılık örneğidir. İnanç nedeniyle müdahaleden kaçınma uygulaması, neredeyse sadece kürtaj vakalarında yaşanıyor. Gerek hukuk gerekse tıp alanında, Britanyalıların 1967'de ilgili kürtaj yasası çıkarana kadar dünyada hiçbir karşılığı olmayan, oldukça yeni sayılabilecek bir uygulama bu. Britanyalıları izleyen diğer ülkeler ise günümüzde konuya farklı bakıyor. İsveç, Finlandiya ve İzlanda, hekimlerin kişisel inançlar nedeniyle kürtaj yapmayı reddetmelerine izin vermezken, Portekiz'de sadece devlet hastanelerinde yasak.”

thejournal.ie (IE) /

Doktorlar zorlanmamalı

Gebeliği sonlandırıp sonlandırmamaya her hekim kendi adına karar verebilmeli, diyor doktor temsilcisi Maitiu O Tuathail, TheJournal.ie sayfasında:

“Hekim olsun ya da olmasın, toplumun hiçbir üyesinin istemediği bir şeyi yapmak üzere zorlanmasına karşı çıkıyorum. Kanaatleri nedeniyle bir şeyi reddettikleri için insanları hapis cezasıyla tehdit etmek, birçok sebeple yanlış. ... Biz geniş ve çok katmanlı bir toplumuz ve tüm üyelerimizin görüş ve yaklaşımlarına saygı göstermeliyiz -bunlara katılsak da katılmasak da. Benim tercihim babamı ameliyat etmek isteyen bir cerrahın ellerine teslim etmek, ameliyata zorlanan bir cerrahın değil. İrlanda'da kürtaj yaptırmak istese kız kardeşim için de aynısını isterim.”