Onur Yürüyüşü de dönüşüyor: Yeni başarılar, yeni eleştiriler

Sokaklarda gökkuşağının bütün renkleri, yaratıcı kıyafetler, müzik ve yüzbinlerce insan: Avrupanın pek çok kentinde hafta sonu LGBT hareketinin düzenlediği onur yürüyüşleri yapıldı. Basın özetinde Budapeşte, Madrid ve Polonya'nın hac merkezi Czestochowa'daki yürüyüşlere yer verdik.

Tüm alıntıları göster/kapat
Mérce (HU) /

Sokak için verilen kavgada zafer

Bu seneki Budapeşte Onur Yürüyüşü'nün, önceki yıllara göre daha az sayıda karşıt protestocu çekmiş olması, Kettös Merce'yi sevindirmiş:

“Şunu baştan söylemekte fayda var: Gösteri yürüyüşüne 10 bin kişi katılırken, karşıt görüşteki protestocuların sayısının ancak 120'yi bulması, LGBTİ bireylerin Macar toplumu tarafından kabul gördüğünü olmasa da eşcinsellere karşı yapılan gösterilerin artık taraftar toplayamadığını gösteriyor. Artık ilgi çekmiyor karşı gösteriler. Sokakların gösteri yapanlara mı ait olması gerektiği sorusu cevabını buldu. Mücadeleyi Budapeşteli ve Macar eşcinsel topluluklar, on yıllık bir süre içinde sağcı radikallere karşı kazandı. ... Büyük bir efor gerektiren bu mücadele, sonunda zaferle tamamlandı.”

Polityka (PL) /

Katoliklik de protestoya göğüs gerebilmeli

Polonya'da bu sene tam 12 Onur Yürüyüşü yapıldı. Bunların ilki pazar günü, ülkedeki Katolik kilisesinin en önemli kutsalı olan Siyah Meryem ikonasının yer aldığı Częstochowa'da yapıldı ve tam da bu sebeple etkinlik tartışmalıydı. Polityka'nın yorumu:

“Częstochowa'daki eşit haklar yürüyüşündeki tek mesele, LGBT bireylerin haklarını, muhafazakar tabir edilen kesimin saldırılarına karşı korumaktan ibaret değildi. Mesele, aynı zamanda Katolikliğin de eleştiri ve protestoya göğüs germesi gerektiğini göstermekti. Sizin kutsal gördükleriniz bizim için kutsal olmayabilir ama bizler sizin haklarınıza saygı duyuyorsak siz de bizimkilere saygı göstermelisiniz.”

El Mundo (ES) /

Tam da LGBT hareketi hoşgörüsüz

Madrid'te Onur Yürüyüşü'nü düzenleyenler ne bölge başbakanını ne de İspanya Halk Partisi'nin diğer muhafazakar siyasilerini, yürüyüşe önderlik etmeye çağırdı. El Mundo'ya göre hoşgörüsüzlük harekete hiç yakışmamış:

“Madrid'teki LGBT Onur Yürüyüşü'nü düzenleyenlerin yaptığı ideolojik bir bağnazlıktı. Hoşgörü ve birlikte yaşamın simgesi olarak tarihe geçecek bir kutlama böylece lekelenmiş oldu. ... Daha birkaç yıl öncesine kadar toplumdan dışlanmış yaşayan ya da dışlanma korkusuyla kimliğini gizleyen insanların topluma dahil olması ruhuyla başlayan bir hareketin içinde hoşgörüsüzlük güçlenmiş oldu.”