Danimarka'da örtünme yasağı

Danimarka'da 1 Ağustostan itibaren kamusal alanda yüzü ve vücudun tamamını kapatan giysiler yasaklandı. Bu yasayla çarşaf ve peçe de yasaklanmış oldu. Kimilerine göre insan hakları ihlali anlamına gelen yasa, başkalarınca ulusal kimliğin korunmasına uygun bir önlem olarak yorumlanıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Jyllands-Posten (DK) /

Yasak yerine hoşgörü

Jyllands-Posten bu yasağın açık toplumla iki sebepten dolayı çeliştiğini söylüyor:

“Birincisi, herkes istediği gibi giyinmekte koşulsuz serbest olmalı. İkinci olaraksa her insanın siyasi, dini, kültürel ya da herhangi başka bir duruşunu gösterme özgürlüğü vardır. Hoşgörü, sempatik bulmadığımız görüşlere de tolerans gösterebilmek, onlara yasaklarla ve polisiye önlemlerle değil, iyi argümanlarla yaklaşmak demektir.”

Český rozhlas (CZ) /

Danimarkalılar uyum talep edecek kadar cesur

Český rozhlas'a göre Danimarka'da uyum politikalarının öncelikleri konusunda bir tartışma yapılmıyor:

“Liberaller, muhafazakarlar, Hıristiyan demokratlar ve sosyal demokratlar da dahil olmak üzere aşağı yukarı herkes yasaya oy verdi. ... Danimarka kimliği kabul ettiği değerleri korumakta, diğer Batı Avrupa ülkelerine oranla hem daha özgüvenli hem de ülkeye yeni gelenlerin, kültürel açıdan uyum sağlamaları gerektiği konusunda diğer ülkelerden daha ısrarcı. Bu yüzden şu anda [Danimarka'nın üzerinde bulunduğu] Yutland Yarımadasında yaşananlar bütün Avrupa'yı ilgilendirmeli.”