Macron yoksulluğa savaş açtı

Macron, Fransa'da yoksullukla mücadele planını tanıttı. Bunun için sekiz milyar Avro tutarında harcama ve mali destekten çok sosyal eşlikçiliğe odaklanan yeni bir konsept öngörülüyor. Kimi yorumcular bunun doğru yaklaşım olduğu görüşündeyken, diğerleri Fransa cumhurbaşkanının sürekli rota değiştirmesinden rahatsız.

Tüm alıntıları göster/kapat
La Croix (FR) /

Takdire şayan bir düzeltme çabası

La Croix, girişimin ardındaki temel düşünceyi olumlu buluyor:

“Örneğin yardımlaşma hizmetleri sistemini yalınlaştırma niyeti [övülmeli], zira mevcut sistemin karmaşıklığı, sadece topluluğun sırtına yüksek maliyet bindirmekle kalmıyor, bundan faydalanacak kesimlerin de gözünü korkutuyor. Bir başka olumlu nokta da 'sosyal determinizm' ile mücadele etme hedefi. Ne de olsa 'amaç, yoksulluk içinde daha iyi bir yaşamı mümkün kılmak değil, yoksulluktan tamamen çıkabilmek'. Emmanuel Macron'nun söyleminde görülen düzeltme çabası bu. Macron uzunca bir süredir hem girişimcileri 'cesaretlendirmek' hem de zayıfları 'korumaktan' söz ediyordu. Şimdiyse her iki tarafın da toplumun gelişimine katkı sağlaması için çaba göstereceğini söylüyor.”

L'Opinion (FR) /

Hollande dönemindekine benzer zikzaklı rota

L'Opinion bu plan Fransız devlet başkanının siyasi çizgisini netleştirmekten uzak, diyor:

“Şimdiye kadarki kararnameler ve [devlet kontrolündeki demiryolları şirketi] SNCF reformu, sosyal devlet dışı önlemler olarak tahkir edildikten sonra, cumhurbaşkanlığı yeni bir solcu ve sosyal döneme mi girdi acaba? Bu durumda Emmanuel Macron o çok önemsediği siyasette eşzamanlılıktan, yani sağ ve sol siyaset yaklaşımlarını dönüşümlü olarak devreye sokmaktan vazgeçmiş demektir. Sorun [Macron'un], net bir siyasi çizgisi olmaması. François Hollande döneminde buna, zikzaklı rota deniyordu.”