İsveç'te kamu yayıncılığı tehlikede mi?

Sağcı popülist İsveç Demokratları, kamu radyo ve televizyon kurumları SVT ve SR'nin kısmen satılmasını istedi. Stockholm'deki muhafazakar Gençlik Birliği bir adım daha ileri giderek kamu yayın kuruluşlarının kapatılması çağrısı yaptı. Basında farklı görüşler yer alıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Dagens Nyheter (SE) /

Yurttaş güvenini yitirebilir

Dagens Nyhter'e göre, bu talepler basın özgürlüğünü tehdit ediyor:

“Bu ağır talepler iki konuda endişe verici: Birincisi, bu ajitasyonun, kamu radyo ve televizyon kurumlarına yönelik geniş siyasi desteğin ve İsveç halkının kamu kurumlarına duyduğu güçlü güvenin altını oyabilecek olması. İkincisi ise, saldırıların gazeteciler arasında huzursuzluk yaratabilecek olması, ki bu da otosansüre ve siyasi temkine yol açabilir.”

Svenska Dagbladet (SE) /

Kamu yayıncılığının feshine karşı argüman yok

Janerik Larsson, Svenska Dagbladet için kaleme aldığı yazıda, sosyal demokrat Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün aksine, kamu radyo ve televizyonunun kısmen özelleştirilmesinin demokrasi için bir tehlike oluşturmayacağını öne sürüyor:

“Devlet desteği aldıkları için medyanın sağlıklı bir şekilde gelişmesini engelleyen medya kuruluşlarının bu haliyle kabul görmesi gerçekten tuhaf. ... Ben kamu yayıncılığının neden hala gerekli olduğuna dair iyi bir argüman bulamadım gerçekten. Sağlam argümanlar neler olabilir, bir fikrim yok. Son yüzyılda, hükümet başkanının aralıksız bir sosyal demokrat olduğu yıllarda, sosyal demokratlar devletin elinin altında bir medya tekeli olmasını doğru buluyorlardı. Ama 2019'da?”