Alman Parlamentosu'nun organ bağışı kararı

Federal Almanya Parlamentosu, organ nakli alanındaki açıkla mücadele etme amacını taşıyan yasa tasarısını perşembe günkü oylamayla reddetti. Yasa tasarısı, itiraza dayalı yöntemi, yani donör olmak istenmediği açıkça belirtilmediği sürece herkesin otomatik olarak organ donörü kabul edilmesini öngörüyordu. Şimdiyse tam tersi geçerli: Onam alınmadan organlar kullanılamaz! Bu tartışma Almanca konuşulan ülkelerde basını epey meşgul ediyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Frankfurter Rundschau (DE) /

Zorla dayanışma olmaz

Frankfurter Rundschau'nun genel yayın yönetmeni Bascha Mika, oylama sonucundan memnun:

“Kelimenin tam anlamıyla ölüm kalım meselesi olan varoluşsal bir konuda milletvekilleri bir temel insan hakkını bir kez daha desteklemiş oldu. Devlet, amacı iyilik ve başkalarının acısının dindirilmesi bile olduğunda kimsenin bedeni üzerinde tasarrufa sahip olmamalıdır. ... Çaresiz halde organ bekleyen hastaların sağkalımı için mücadele etmek, hümanizmin gereği olduğu gibi, dayanışma göstermek ne bir zorlama sonucu olmalı ne de bedenin dokunulmazlığına aykırı davranışın gerekçesi olarak kullanılmalıdır.”

Neue Zürcher Zeitung (CH) /

Devlet yurttaşlarını karar vermeye çağırmalı

Yurttaşlarından organ bağışıyla ilgili karar vermesini istemek, demokrasilerin neredeyse bir yükümlülüğü, diyor Neue Zürcher Zeitung:

“Demokrasiler, bilinçli ve sorumluluk içinde hareket eden aktif, bilgi sahibi yurttaşlar sayesinde gelişir. Özgürlük ve demokrasi, bir kararın değerini ve sonuçlarını önceden kestirebilme becerisini gerektirir. Devlet elbette hangi yönde karar verilmesi gerektiğini belirlememeli; fakat önemli konuların ele alınıp tartışılmasını destekleyebilir. ... Bireylerin özgürlüklerini kısıtlayan her şey sürekli kontrol edilmeli, aynı zamanda gelecekteki sınırlar için bir meşruiyet sağlamamalı. Tüm bunlar, bireyin özgürlüğünü, daha yüce bir amaç doğrultusunda görmekte yardımcı olabilir. Burada binlerce insan yaşamı sözkonusu ve devlet, hastalar da dahil olmak üzere, tüm insanların hakkını kollamalıdır.”

Der Standard (AT) /

Tüm Avrupa için kötü haber

Avusturya'da organ bağışında zaten itiraza dayalı yöntem kullanılmakta. Avusturya'da yayınlanan Der Standard, Federal Almanya Parlamentosu'nun bu çözüme karşı çıkmasını esefle karşılıyor:

“Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın getirdiği, Avusturya'dakine benzer sistem önerisinin başarısız olması üzücü. Almanya'nın kararının Avrupa çapında etkileri olacaktır, zira tıp alanında yüksek teknolojiye sahip bu ülke, nakil yapacağı organları yurtdışında bulmak zorunda kalıyor. Almanya'daki organ kıtlığı, nakil sırası konusunda geçmişte de kontenjanlar konusunda tatsız tartışmalara yol açmıştı. En büyük sıkıntıyı çekenler, bekleme listelerindeki sayısız hasta. Toplumun bu en zayıf kesimi adına konuşmak, Alman siyasetinin görevi olmalıydı, ancak bu tarihi fırsat kaçırılmış oldu.”