Sigara içmeyen Bulgarlara daha fazla tatil

Bulgaristan'da koalisyon hükümetinde yer alan muhafazakar ittifak 'Birleşik Vatanseverler', sigara içmeyen çalışanlara iki gün fazladan ücretli izin verilmesini istiyor. Böylece Bulgaristan'da verimliliğin artacağı iddia ediliyor. Ülke basını, bu öneriyi ciddiye almakta zorlanıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
News.bg (BG) /

Facebook kullanmayanlara daha fazla tatil verilsin

Araştırmalar Bulgarların mesai saatlerinde sigara molalarında kaybettikleri süreden fazlasını Facebook'ta harcadıklarını gösterdi, diyor news.bg:

“Kendimizi yasa koyucunun yerine koyalım ve mesai saatlerinde sosyal medya kullanmayan çalışanların yıllık tatillerine kaç gün eklenmesi gerektiğini hesaplayalım. KNSB sendikasını geçen yıl hazırladığı bir çalışmaya göre Bulgarların yüzde 87'si, mesai saatlerinde ortalama 144 dakikayı sosyal medyada gezinerek geçiriyor. Çalışma, bu faaliyetlerin bilhassa saat 13 ile 15 arasında zirve yaptığını gösteriyor. Milletvekillerinin hazırlattığı rapordan daha ayrıntılı olan bu çalışma nedeniyle önerimiz, çalışanların mesai saatlerinde sosyal medya kullanmadıkları takdirde, yeni iş yasasına göre beş güne kadar ilave tatil günü kullanabilmesi.”

Trud (BG) /

Sigara içenler ister istemez daha az verimli değil

Çalışanların verimliliğini, bunları görev yerlerinde geçirdikleri zamanla ölçmeye çalışmak, Trud'a göre eskimiş bir yöntem:

“Verimlilik bir çalışanın günde yirmi, sekiz ya da iki sigara içmesine, görev alanında günde kaç saat geçirdiğine ya da ne sıklıkla tuvalet molası verdiğine bağlı değildir. Çalışan işini iyi yapmadığında bunun sebebi sigara içmesi değildir. ... En verimli şirketlerin, günde yedi saat boyunca iş yerini terk etmenize izin vermeyen katı kuralları olan işletmeler olmadığı biliniyor. Hangi uygulamaların özel şirketler için daha iyi olduğuna, hangilerinin diğer çalışanlara ayrımcılık uyguladığına karar vermek, siyasetçilerin görevi değil.”