AB Avusturya'yı dava ediyor

AB Komisyonu 2019'dan beri yürürlükte olan aile yardımı düzenlemesi yüzünden Avusturya'yı Avrupa Adalet Divanı'nda dava ediyor. Bu düzenleme uyarınca, çocukları yanlarında değil de, hala geldikleri ülkelerde yaşadığı için geçim giderleri daha düşük olan Avusturya'daki AB vatandaşlarına verilen aile yardımı daha az. AB Komisyonu uygulamanın ayrımcılığa neden olması dolayısıyla AB hukuk normlarını ihlal ettiğine karar verdi.

Tüm alıntıları göster/kapat
Frankfurter Allgemeine Zeitung (DE) /

Geçim gideri önemli

Frankfurter Allgemeine Zeitung'a göre, mesele, Avrupa Komisyonu'nun söylediği kadar açık ve net değil:

“Çocuk parası sigorta değil, eğitim ve öğretim gereksinimleri de dahil olmak üzere çocuğun asgari geçimi için yapılan bir sosyal yardımdır. Böyle bakıldığında eşit muamele ilkesi, eşit olmayan geçim giderlerinin eşit muamele görmemesini söyler. Avusturya parlamentosu da 2017'de bu kararı vermişti ama hükümetteki partilerin bu düşüceyi hayata geçirmeye cesareti yoktu. Umarız Lüksemburg'taki yargıçlar daha cesur çıkar ve 'Avrupa'nın saygınlığına büyük bir katkı sağlarlar.”

Der Standard (AT) /

Nihayet bir emsal vaka

Bu davanın nasıl biteceği sadece Avusturya'yı ilgilendirmiyor, diyor Der Standard:

“Aile yardımı miktarını, AB devletlerinin birbirinden çok farklı olan asgari geçim giderleriyle orantılı olarak belirlemeyi başka AB üyesi devletler de düşünmüştü ... Yani Avusturya, Almanya ve diğer zengin AB ülkelerinin öncüsü olarak bu hukuki tartışmayı başlatmış oldu. Avusturya'nın gerekçeleri kimi Avrupa hukuku uzmanlarının sandığından daha güçlü. Çünkü aile yardımının mantığı, çocuklu ailelerin çocuksuz ailelere oranla aldıkları ek yükü dengelemektir. ... Maddi yükün oranı ... çocuğun Viyana'da mı yoksa Romanya'da bir köyde mi yaşadığına bağlı olarak değişiyor. Avrupa Adalet Divanı'nın bu ilkesel tartışmada iki tarafın argümanlarını da incelemesi ve yıllardır süregiden tartışmaya nokta koyması çok değerli.”