AB: Hukuk devleti mekanizması devrede

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi hukuk devleti mekanizması konusunda anlaştı. Böylece yargının bağımsızlığını AB bütçesini olumsuz etkileyecek şekilde ihlal eden üyelere yapılan mali yardımlarda kesintiye gidilebilecek. Mekanizmaya AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil eden 15 hükümet başkanının olur vermesi şart. Yeni mekanizma kimleri memnun edecek?

Tüm alıntıları göster/kapat
Deutschlandfunk (DE) /

AB bir ATM'den fazlası

Deutschlandfunk, yeni mekanizmanın -küçük bir hataya rağmen- AB tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söylüyor:

“Bu yeni hukuk devleti mekanizması sadece ... kanıtlanmış temel hak ihlallerinin AB bütçesi için dezavantaja dönüşeceği durumlarda müdahale edecek. Yani hükümetlerin her hileli hamlesine, medyanın, bilimin ve sanatın özgürlüğüne her müdahaleye yaptırım uygulayan bir mekanizma değil bu. Ama Avrupa Birliği artık milyarlar tutarındaki sübvansiyonların güvenilir bir şekilde çekilebileceği bir banka ATM'si olmadığını ortaya koyuyor. ... Yeni hukuk devleti mekanizması AB'yi ... kendisini savunmayı bilen sağlam bir hukuk birliğine dönüştürüyor.”

Polityka (PL) /

Varşova'nın buna pek itirazı olmayacaktır

Polityka bu kararın, Polonya hükümetinin eleştirilen uygulamalarını önleyebileceğinden emin değil:

“Bu gelişmeyle beraber Varşova'nın, 2. maddenin (AB'nin temel değerleri) daha geniş biçimde yorumlanması ve 'yargı bağımsızlığını tehdidi' çekincesinden pek de hoşlanmayacağı aşikar. Bunu dengelemek için (Morawiecki hükümetinin daha önce de hoşuna giden) aşağıdaki düzenlemenin değiştirilmemesine karar verildi: Düzenleme sadece, AB bütçesinin kullanımı ya da AB'nin mali çıkarlarını tehdit eden suiistimalleri kapsıyor. Bu düzenlemenin 'makul' bir şekilde uygulanması, önlemlerin Polonya için sonuçsuz kalması anlamına gelecektir.”