Hollanda: Okulların özerkliği fazla mı ileri gidiyor?

Hollanda'da Hıristiyan Eğitim Bakanı Arie Slob, eleştiri oklarının hedefinde. Slob, velilerden eşcinsellik karşıtı birer beyan isteyen Ortodoks-Protestan okulları savunmuştu. Savunusunun temelinde, anayasa gereği okullara tanınan, kendi dünya görüşlerini temsil etme özgürlüğü yer alıyordu. Slob, gelen tepkiler üzerine geri adım atmış olsa da yorumcular hoşnut değil.

Tüm alıntıları göster/kapat
De Volkskrant (NL) /

Özerk eğitim, ayrımcılıkta biter

De Volkskrant öfkeli:

“Kamu bütçesini kullanan bir okulda, çocukların istedikleri gibi olma özgürlüğünün ellerinden alınması, kabul edilir gibi değil. Eşcinsel çocukların evde ailelerine açılması bu kadar zorken, okulda bunun daha da zorlaştırılmasına göz yumulamaz. Eğitim özgürlüğü ve kendini gerçekleştirme, birbiriyle çelişkili olmak zorunda değil: Okullar sahip oldukları özerkliği, insanlara farklı muamelede bulunmak için suiistimal etmedikleri sürece. Ama bunu yapmayı sürdürdükleri takdirde, bu konuya bir son verme zorunluluğu devreye giriyor.”

NRC Handelsblad (NL) /

Zor bir konu

NRC Handelsblad, eğitim bakanının iki arada bir derede kaldığını düşünüyor:

“Zeitgeist artık değişti; eşcinsellerin özgürleşmesi, siyasi yelpazenin gerek sağ gerekse solunda gündemin ayrılmaz bir maddesi ve bireyin özgürlüğünü, grubun özgürlüğüne önceler. Bu gelişme, eğitimde özgürlüğü de sıkıntıya sokmuş durumda. Anayasada yer alan yüz yıllık bu düzenlemenin asıl amacı azınlıkları çoğunluğun baskısından korumaktı, ancak bir azınlığın dini kanaatlerinin toplumdan gördüğü destek her geçen gün azalıyor. ... Slob bu tartışma içerisinde kendi taraftarlarının da eleştiri oklarına maruz kaldı, zira onun eğitim özgürlüğünü fazla kısıtladığını düşünüyorlar.”