Biden ile enerjide dönüşüm olur mu?

Çiçeği burnunda ABD Başkanı Joe Biden, Kanada medyasındaki haberlere göre Keystone XL petrol boru hattının inşasını durdurmayı ve doğalgaza ağırlık vermeyi planlıyor. Yaratması beklenen çevresel zarar nedeniyle 2015 yılında öncülü Obama tarafından durdurulan projeyi Trump yeniden devreye sokmuştu. Biden başka alanlarda da enerji politikası açısından önem vererek bunun için iki trilyon milyar dolar ayırmak istiyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
La Repubblica (IT) /

Petrol ve kömür dönemi sona yaklaşıyor

La Repubblica, Biden'ın göreve gelmesiyle büyük bir değişim yaşanacağını düşünenlerden:

“Biden'ın yaklaşımı, enerjinin geleceği, kaynakları, kullanım amaçları ve temelinde yatan ekonomi konusunda kamu ve özel karar mercileri, uzmanlar ve sivil toplum örgütleri arasında yaygın ve nispeten yeni bir uzlaşıyı yansıtıyor. Birincil enerji kaynağı petrol ve kömür olan dönemin sonuna yaklaştığımız konusunda bir mutabakat var. Burada temel soru, bu dönemin sona erip ermeyeceği değil, ne zaman sona ereceği. Bu da çok sayıda teknolojik, siyasi ve ekonomik etmene bağlı. Tabii ki bu değişikliğe liderlik edecek kişinin kim olduğuna ve buna ayak direyecek tarafların ne kadar güçlü olacaklarına da bağlı.”

Svenska Dagbladet (SE) /

Devede kulak

Svenska Dagbladet için yazan Bjørn Lomborg, elektrikli otomobiller için planlanan teşvike karşı çıkıyor:

“Karbondioksitin hangi kaynaktan geldiği iklim için hiç önemli değil. Binek araçları küresel salımların yaklaşık yüzde yedisini oluşturuyor; dolayısıyla burada elektrikli araçlar pek fark yaratmayacaktır. Bunun yerine büyük ölçekli olarak sera gazı salımı nedenlerine, yani ısıtma sistemleri ve elektrik üretimine odaklanmalıyız. Bu alandaki araştırma ve geliştirme çalışmaları, fosil yakıtlara alternatif çevreci çözümleri daha ucuza sunmayı başardığı takdirde dünyayı değiştirecektir. Elektrikli otomobiller için verilen teşvikler zengin ülkelerin yurttaşlarına gururla dağıttıkları bir para. İklim sorunlarına ciddiyetle yaklaşmak istiyorsak, en büyük salım kaynaklarına ve sera gazı salımı yapmayan enerji üretimi alanındaki buluşlara odaklanmalıyız.”

Adevărul (RO) /

Pahalı vizyonları gerçekleştirmek için zor bir zaman

Biden stratejik davrandığı takdirde bir şeyler değişebilir, diyor Adevărul:

“Pandemi ve ekonomik sonuçları, her şeyi çökertecek ya da en azından güzel gayretlerin kapsamını daraltacak asıl faktör olabilir. ... Maliyetleri açısından devasa boyutlarda iki cephede çarpışmak, ABD için son derece zor olacaktır: Bir tarafta ekonomik ve sosyal toparlanma çabası, diğer taraftaysa temiz ama pahalı olmaları nedeniyle hem şirketler hem de tüketiciler açısından kuşkuyla yaklaşılan [yenilenebilir] enerji kaynaklarına ağırlık vermek üzere fosil yakıtların bir an önce devreden çıkarılması. Belki de bu yüzden işbirliği projelerine ağırlık verilmeye başlanabilir. ... Belki de bundan sonra imzalanacak ticaret anlaşmaları, iklim anlaşmalarına da dayandırılacaktır. Neden olmasın? Öyle ya, hazır yeni bir başlangıç yapılırken, her şeye yeniden başlanabilir.”