Berlin'de kira üst sınırı kalktı. Şimdi ne olacak?

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi'nin Berlin'de kira üst sınırı yasasını iptal etmesinin yankıları Avrupa basınında da yer alıyor. Berlin Kira Yasası Şubat 2020'de yürürlüğe girmiş ve mevcut kiraları dondurmuştu. Ancak Anayasa Mahkemesi bu konudaki yasama yetkisinin eyalette değil 2015'te Almanya çapında benzer bir yasa çıkaran federal hükümette olduğuna hükmetti.

Tüm alıntıları göster/kapat
taz, die tageszeitung (DE) /

Kiralar ödenemeyecek bir lüks olmamalı

taz, kararın kötü bir haber olduğunu düşünüyor:

“Yasa, çığrından çıkmış kira sektöründe frene basma deneyiyidi. Federal boyutta çok az şey yapılmış olmasına bir tepki olarak da değerlendirilebilir. Kiraların bir süreliğine dondurulmasının ve kira üst sınırı tespit edilmesinin radikal bir adım olduğu safsatası, kimilerinin konut sorununa toplumsal bir mesele olarak bakmadığının göstergesi. ... Kiraların ödenebilir bir seviyede kalması günümüzün en büyük toplumsal sorunlarından biri. Üstelik bu sadece Berlin'le sınırlı değil. Bir dairede ikamet etmek lüks olmamalı, çünkü bu durum toplumumuzun bütünlüğüne zarar veriyor.”

Kurier (AT) /

Yangına körükle gitmek

Yasa konut sektörünü çok kötü etkilemişti, diyor Der Kurier:

“Kiralık konut arzı yarıya düşmüş, konut inşaatında özel yatırımlar azalmıştı. Şaşırmamak lazım buna, kiralık bir daireyi ayakta tutmak masraflı bir iştir. .... Bu yüzden de giderek daha çok insan evlerini kurumsal konut yatırımcılarına devrediyor. Bunlar da kiralık daireleri ya satılık dairelere dönüştürüyor ya da yıkıp yeni binalar inşa ediyorlar. Bu gelişme çoğunlukla şehrin görüntüsünü bozuyor. Siyasetçiler şehrin görüntüsünü muhafaza etmek, ama aynı anda ev sahiplerine adil davranmak istiyorsa, onların haklarını da yeterince gözeten yeni bir kira yasasının zamanı geldi de geçiyor demektir. Ucuz konut temel bir hak olabilir, ancak bunun sağlanması, toplu konutlardan sorumlu belediyelerin görevidir.”

El Mundo (ES) /

Madridli solcular Berlin'e baksın

El Mundo, kararın ardından solcuların Madrid'teki seçim vaatlerine odaklanıyor:

“Federal Anayasa Mahkemesi, Berlin'de kira sınırlamasını belediyenin yetki alanına girmediği gerekçesiyle iptal ederken, [İspanya'daki sol görüşlü] Podemos Partisi, seçim programının en parlak önerisi olarak, kiraların bir yerleşim bölgesindeki ortalama gelirin yüzde 30'unu aşmamasını önerebildi ancak. Almanya'daki federal sistemin İspanya'daki otonom sistemle bariz benzerlikleri var. Bu nedenle Podemos'un önerisi de anayasaya aykırı ilan edilebilir.”