İsviçre: Organ bağışında itiraz çözümü mü geliyor?

Organspende-Initiative [Organ Bağışı İnisiyatifi] adlı bir halk hareketi, İsviçre'de organ bağışı için itiraz şartı getirmek istiyor. Buna göre hayattayken itiraz etmediği takdirde ölen kişilerin organları nakil için kullanılabilecek. Bazı devletlerde hayata geçirilmiş bu uygulamanın etik ve pratik sonuçları konusunda İsviçre basınında farklı görüşler yer alıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Tages-Anzeiger (CH) /

Yakınları sorumluluktan azat etmek

İtiraz çözümünün getirilmesi, ağır bir toplumsal sorunu çözecektir, diyor Tages-Anzeiger:

“İnsanların sadece yüzde 16'sı organ donörü kartı taşıyor. Dolayısıyla vefat durumunda bu ağır sorumluluk günümüzde ölen kişilerin yakınlarının omuzlarında: Vefatın ardından organların bağışlanıp bağışlanmayacağına, zaman baskısı altında yakınlar karar vermek zorunda. Tereddütte oldukları durumlarda, yani vakaların yüzde altmışında, bağışlamama kararı veriyorlar. İtiraz çözümünde ilkeyi tersine çevirerek bu ikilemi ortadan kaldırıyoruz: Ölümünün ardından organlarını bağışlamak isteyenler, bunu hayattayken belirtmek zorunda olmayacak. Sadece bağışlamak istemeyenler bunu özel olarak belirtmekle yükümlü. Başka Avrupa ülkelerinde çoktan standart hale gelmiş bu uygulama şimdi de İsviçre'de Organspende-Initiative tarafından hayata geçirilmeye çalışılıyor.”

Neue Zürcher Zeitung (CH) /

Organ bağışı ahlaki yükümlülüğe dönüşmemeli

Neue Zürcher Zeitung'un kaygısı, itiraz şartının özel yaşama uygunsuz bir müdahale olacağı:

“Bu uygulamayla organ bağışı, gönüllü bir hayırseverlik eylemi olmaktan çıkıp, devletin müdahalesine dönüşüyor. ... Günümüzden farklı olarak bedenleri kayıtsız şartsız insanın kendisine ait olmayacak ve öncelikle topluma faydalı olması gerekecek. Kendimizi hayallere kaptırmayalım: İtiraz çözümüyle organ bağışı, insanların gözünde ahlaki bir yükümlülüğe yüceltilecek, alttan alta nazik bir zorlamaya dönüşecektir. Günün birinde, ölü bedenimizin dokunulmazlığını meşrulaştırmak için kendinizi savunmak zorunda kalmamız hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.”