Kövesi'nin Bulgaristan ziyareti bir mesaj mı?

Yeni kurulan Avrupa Başsavcılığı kurumunun başkanı ilk ziyaretini AB ülkesi Bulgaristan'a yaptı. Laura Kövesi Bulgaristan'ın yeni kurum için önerdiği on savcı adayından altısını reddetmişti. Kövesi'nin ziyareti Bulgar Başsavcı İvan Geşev'e yönelik protestolarla ve ana eksenini yolsuzlukların oluşturduğu 11 Temmuz seçim kampanyasının başlangıcıyla aynı günlere denk geldi.

Tüm alıntıları göster/kapat
Dnevnik (BG) /

Her derde deva değil

Bulgaristan bu yeni kuruma çok da bel bağlamamalı, diyor Dnevnik:

“Avrupa Başsavcılğının daha ilk günden ülkemizdeki bütün yolsuzluklara karşı ciddi bir cephe oluşturacağına dair toplumda gerçeklerle örtüşmeyen yüksek bir beklenti oluştu. Oysa birincisi, Avrupa Başsavcılığının yetkileri sınırlı ve ikincisi, savcının icraatlarının sonuçları doğrudan görevlendirilmiş Bulgar savcılarının çalışmasına bağlı olacak.”

Trud (BG) /

Suistimallere dikkat!

Trud, Kövesi, görevlendirdiği savcıların tarafsız çalışmasına dikkat etmeli, diyor:

“Romanya'daki kariyeri tartışmalı olan Kövesi şunu çok iyi kavramalı: Şayet üye devletler, politikacılar veya tek tek bireyler üzerinde baskı kurmak istiyorsa, Avrupa Başsavcılığının kullanılmasına asla izin vermemeli. ... Avrupa Başsavcısı, hukukun gerçek koruyucusu olarak, 22 AB ülkesini temsil eden savcıların yalnızca soruşturma dosyalarındaki kanıtlarla ilgilendiklerini göstermelidir.”