130 ülke küresel asgari vergiye "evet" dedi

Aralarında Çin'in de bulunduğu 130 ülke perşembe günü, büyük şirketlere -G7 ülkelerinin önerdiği gibi- yüzde 15'lik küresel vergi öngören reformu kabul etti. OECD uygulamayla düşük vergilerin önüne geçileceğini ve küresel çapta yıllık 126 milyar dolarlık ek vergi geliri sağlanacağını bildirdi. Uygulamaya yıllık ciroları 750 milyon doları aşan firmalar tabi olacak. Reform Avrupa basınında farklı yankılanıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Handelsblatt (DE) /

Çok taraflılıkta mihenk taşı

Handelsblatt'a göre, küresel vergi reformu dev bir ilerleme:

“Nasıl bir başarı olduğunu anlamak için ticaret çatışmalarının damgasını vurduğu son yılları gözümüzün önüne getirelim. ABD ve Çin ticaret savaşları başlatmış, Fransa gibi ülkeler, ulusal bir dijital vergi yürürlüğe koymayı planladığında ABD'nin ticari yaptırım tehditlerine maruz kalmıştı. Küresel vergi anlaşmasının kabul edilmesiyle ABD ile diğer ülkeler arasındaki çatışmalar da tarih oldu. Bu anlaşmaya göre ABD ve Çin aynı gemide. Bu yüzden vergi anlaşması salt daha fazla vergi adaleti sağlamakla kalmayıp, bir taraftan da Trump döneminde yok olduğu düşünülen çok taraflılık konusunda mihenk taşı oldu.”

Jydske Vestkysten (DK) /

Haksız rekabete karşı güncelleme

Jydske Vestkysten'in dijital yayınlar yönetmeni Jørn K. Broch da anlaşmayı alkışlıyor:

“En büyük şirketler ancak ödemek zorunda olduklarını ödüyorlar. Nerdeyse her zaman. Vergilendirmenin küresel ve dijital ticaretten önceki zamanların ilkelerine dayandığı bir dünyada bu şirketler için çok farklı olanaklar var. Vergilerini en az vergi ödeyecekleri ülkede ödeyebiliyorlar. Her zaman bir vergi cenneti de bulmak mümkün. Bunun adı hiç kuşkusuz haksız rekabet. Yaşadığımız şehirlerdeki iş hayatını da etkileyeceği kesin. Dünya büyük - ama bir taraftan da küçük.”

Les Echos (FR) /

Adil rekabeti engelliyor

Les Echos anlaşmayı beğenmiyor:

“Gerçek şu ki, bu reformun çok karmaşık bir vergilendirme sistemi getirmesi riski var. Bu da sadece gelişmiş ülkeleri mağdur etmekle kalmaz. Gelişmekte olan ülkelerde ciddi istihdam sağlayan ve vergilendirme cazip olduğu için bu ülkelerdeki kar marjının cazibesine kapılan çok uluslu şirketler için, aradaki vergi farkını ödemek zorunda kaldıklarında bu ülkelere yerleşmek ve buralarda gelişmek artık cazip olmayacaktır. Düzenlemeler asla adil rekabeti yok etmemeli. Aynı şey vergiler için de geçerli.”

Kauppalehti (FI) /

Asgari vergi diğer vergileri düşürecek mi?

Vergilerin nereye varacağını değerlendirmek için henüz çok erken, diyor Kauppalehti:

“Asgari yüzde 15 vergi, azami vergiye dönüşebilir. ... Kimin önce kurumlar vergisini yüzde 15'e indireceği yeni bir rekabet oluşabilir. Finlandiya yüzde 20 kurumlar vergisinde direnebilir mi? Uluslararası vergi reformunun gelecekteki etkileri hakkında söylenenler şimdilik sadece spekülasyon. Küçük ama teknoloji odaklı ve ihracata bağımlı Finlandiya gibi ülkelere oranla büyük ülkelerin ve pazarların karlı çıkma olasılığı daha yüksek. Öte yandan Finlandiya'da bu yeni vergi modelinden etkilenecek büyük şirket sayısı zaten çok az.”