İsviçre, AB'nin araştırma teşvik programından çıkartıldı

AB Komisyonu İsviçre'yi, araştırma teşvik programı Horizon Europa'da, bağlı olmayan üçüncü devlet statüsüne indirgedi. İsviçreli araştırmacılar, bundan sonra AB'den destek alamayacak ve akademik değişim projelerinden kısmen hariç tutulacak. İsviçre medyasına göre bu, çerçeve anlaşma müzakerelerinin Bern yönetimi tarafından yarıda kesilmesinin rövanşı.

Tüm alıntıları göster/kapat
Tages-Anzeiger (CH) /

Beyin göçü riski var

Çerçeve anlaşma müzakerelerinin İsviçre tarafından durdurulmasının ardından AB Komisyonu şimdi Bern yönetimi üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Tages-Anzeiger bu yolla başarılı olunmasından endişe duyuyor:

“Araştırma, inovasyon ve bilim gibi alanlar fikir ve projelerin karşılıklı alışverişinden, yüksekokul ve üniversiteler arası işbirliklerinden, akademi ve iş dünyasının etkileşiminden beslenir. ... Şimdi tüm bunların olması zorlaşacak. AB, İsviçre'deki genç araştırmacılara -dolaylı yoldan ama hiç de sıkılmadan- araştırma ödeneklerine ulaşmak için yurtdışına çıkmalarını öneriyor. Bu durum öncelikle büyük bir güvensizliğe, orta vadedeyse yetenekli insanların gerçekten de göçüne sebep olacaktır.”

Blick (CH) /

Gücün getirdiği kibir

Blick gazetesi, İsviçre'nin programdan çıkarılmasını abartılı buluyor:

Çerçeve anlaşma hakkındaki müzakerelerin yarıda kesilmesinin ardından AB şimdi de İsviçreli akademisyenleri Horizon araştırma programına almama kararı verdi. [İsviçre] Federal Konsey, hazırladığı Avrupa Dosyası'nda iyi bir izlenim bırakmadı. Federal hükümetin takındığı, Avrupa Birliği'nin nimetlerinden azami faydalanırken kendi katkısını mümkün olduğunca düşük tutma huyu da karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi açısından faydalı bir adım değil. AB kendi saflarındaki otokrat yöneticilere göz yumuyor ama bir yandan bağımsızlığına düşkün İsviçre'yi cezalandırmak için tam da eğitim ve araştırmayı kullanıyorsa, bu tavır AB'nin mücadeleye çağırdığı güçten kaynaklı kibrin ta kendisidir.”