Danimarkalı eski bakana hapis cezası

Danimarka'nın eski Göç ve Uyum Bakanı Inger Støjberg, görevi kötüye kullanma suçundan 60 gün hapis cezasına çarptırıldı. Støjberg 2016 yılında, kadının yaşının küçük olması nedeniyle Suriyeli mülteci bir çiftin boşanması gerektiğine hükmetmişti. Bakanlığın, taraflardan biri reşit olmadığında uyguladığı bu hüküm, Danimarka Yüksek Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulundu. Yorumcular kararı alkışlarla karşıladı.

Tüm alıntıları göster/kapat
Politiken (DK) /

Danimarka değerleri ve hakları için bir zafer

Politiken, 13 hakim ve 13 siyasi temsilciden oluşan 26 üyeli Danimarka Yüksek Mahkemesi'nin sadece bir aleyhte oyla verdiği bu ağır kararın hukukun üstünlüğünün gücünü gösterdiğini vurguluyor:

“Inger Støjberg, mahkeme tarafından açıkça suçlu bulunduktan hemen sonra yaptığı açıklamada, kaybedenin Danimarka değerleri olduğunu söyledi. ... Durum daha yanlış ifade edilemezdi. Danimarka değerleri, kazanan taraftır. Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvenceye alınan ve hukukun üstünlüğünü temel alan değerlerdir bunlar: Hiç kimsenin -bir bakanın bile- hukukun üstünde olmadığına hükmeder ve bakanları, iktidarlarını nasıl kullandıklarından sorumlu tutarlar.”

Jyllands-Posten (DK) /

Parlamentoda kalamaz

Jyllands-Posten, bakanın prosedürü geriye dönük olarak kızlara yardım ediyormuş gibi sunma girişiminin başarısız olduğunu söylüyor:

“Støjberg, meseleyi çocuk gelinler sorunuyla ilgiliymiş gibi göstermeye çalıştı. Birkaç kez 'kızların tarafında' olduğunu dile getirdi. ... Şimdi her şey gün gibi ortada, mesele çocuk gelinlerle ilgili değil, onun bir bakan olarak kanunları nasıl çiğnediğiyle ilgili. ... 60 gün hapis cezası hafif bir ceza değil. Ve elbette bu durum, Støjberg'in [Danimarka Parlamentosu] Folketing'de oturmaya hala layık olup olmadığı sorusunu da gündeme getiriyor. Bu sorunun cevabı Folketing'de, ancak haysiyet bir anlam ifade ediyorsa, Stojberg'in meclisteki koltuğunu koruyacağını düşünmek çok güç.”