İspanya: Enerjide tasarruf planı kabul edildi

İspanya hükümeti, verimli enerji kullanımı ve tasarruf amacıyla, kamu binalarındaki iklimlendirme ve aydınlatmaların daha sıkı düzenlenmesini de içeren “acil tedbirler” almaya karar verdi. Ülke, mutabık kalınan Avrupa acil durum planı kapsamında doğalgaz sarfiyatını yüzde yedi azaltmayı planlıyor. İspanyol basını tedbirleri genel olarak memnuniyetle karşılarken, dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
El País (ES) /

Alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız

El País, enerji tasarrufunun yalnızca olumlu yanlarından bahsediyor:

“Bizi bu plana yönlendirmesi gereken yalnızca stratejik nedenler değil. İspanya'nın, Rus doğalgazına olmasa da uluslararası pazarlara bağımlılığı var. ... Bunun yanı sıra tedbirlerin çevre üzerinde de etkisi bulunuyor. 2022 yılında yaşadığımız kriz, hidrokarbonları sübvanse ederek ve kömürden elektrik üretimini yeniden etkinleştirerek iklim hedeflerimizi geçici olarak askıya almamıza neden oldu. ... Enerji tasarrufu, çabaları yeniden 2030 ve 2050 hedeflerine yönlendirmemize yardımcı olabilir. Zira yalnızca yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımları hızlandırarak, enerji tüketim alışkanlıklarımızı değiştirme işinden sıyrılmamız mümkün olmayacak.”

El Mundo (ES) /

Güç Madrid'in başını döndürdü

El Mundo, hükümet direktiflerinin anayasaya uygun olup olmadığını sormadan edemiyor: Müşterek bir gayret sarf etmek gerektiği ortada.

“Ancak öncelikle, bu koşulların ve bu koşullar dolayısıyla özgürlüklere yapılacak müdahalelerin, gerekli yasal çerçeveyle uyumlu olup olmadığını sükûnetle incelemek lazım. ... Hükümetin salgınla mücadelede gücünü hayli geniş bir çerçevede kullanması, anayasaya aykırı olduğu kanıtlanan acil durum kararnameleri gibi örneklerin de gösterdiği üzere, suistimallere ve ciddi yanlışlara yol açtı.”