Hollanda: Mahkemeden çevreyi koruma kararı

Hollanda’da Yüksek Mahkeme, inşaat projelerinde doğanın korunmasına yönelik azot emisyonlarının etrafından dolanılmasını sağlayan bir düzenlemeyi yasaya aykırı bularak iptal etti. Karar dolayısıyla emisyon azaltma kurallarını karşılamayan büyük ölçekli projeler durma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Hollanda basını, bu kez hükümeti eleştirirken çiftçi protestolarında olduğu kadar temkinli davranmıyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
De Volkskrant (NL) /

Sırf kimseyle kötü olmamak için

De Volkskrant, Rutte hükümetinin azot sorununda harekete geçmemesinden yakınıyor:

“Karar yüzünden binlerce proje gecikecek ve pek çok vakada ruhsatların iptal edilmesi gerekecek. Bu, kararın çıkacağını önceden gören hükümetin [çiftçilerle yaşanan anlaşmazlıkta] azot arabulucusu Johan Remkes’in önerilerini bu sonbaharda hayata geçirmesine vesile olabilirdi. Her şeyden önce de en büyük kirleticilerden olan hayvancılık tesislerinden kaynaklanan emisyonları durdurarak. Bunu yapmak yerine Rutte kabinesi, kimseyle kötü olmamak için meseleyi yine ötelemenin ve ortamı yatıştırmanın yollarını aradı. Hükümetin pek çok sorunu var, ancak bir tanesinin sorumluluğu tamamen onların üzerinde: sürekli büyüyen azot sorunu.”

De Telegraaf (NL) /

Siyasi korkaklık

De Telegraaf, suçu çevreyle ilgili katı kurallar uygulayan AB’nin üzerine atıyor:

“Çözüm konusunda hükümet artık çiftçiler ve sanayi sektörü pahasına da olsa daha katı tedbirler almayı düşünüyor. Kuralları değiştirmek gibi mantıklı bir seçenek söz konusu değil. Böyle bir durumda hemen ‘mümkün değil’, ‘olmaz’, ‘o zaman AB’den ayrılmamız gerekir’ gibi laflar işitiyorsunuz. Ama asıl mesele siyasi irade gösterebilmek. ... Hükümet iltica gibi diğer meselelerde de bilinçli bir şekilde pazarlık ya da hile yoluna gitmeyi tercih ediyor. ... Düpedüz siyasi korkaklıktır bu.”