İspanya: Zorla tahliyelere karşı bankalarla anlaşıldı

İspanyol hükümeti, faiz oranlarındaki mevcut artışın ipotekler üzerindeki etkisini hafifletecek bir tedbir paketi konusunda Merkez Bankası ve Bankalar Birliği ile anlaşmaya vardı. 2008 krizi sonrasındakilere benzer toplu zorla tahliyelerin önlenmesi için yaklaşık bir milyon düşük gelirli hanenin bundan faydalanması bekleniyor. Ülke basını anlaşmadan etkilenmiş gözüküyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
La Vanguardia (ES) /

Hassas ve hızlı bir yanıt

La Vanguardia, bankalar ve hükümet arasındaki anlaşmadan övgüyle bahsediyor:

“Bu tedbir paketi, ödenemeyen borçların ve dolayısıyla gerçekleşebilecek zorla tahliyelerin önlenmesine yardımcı olacak. ... Yükselen ipotek oranları karşısında borçluları koruma planı, yeni bir iyi bankacılık uygulamaları kodeksine dahil edilecek. Kodeksin kabulü bankaların inisiyatifine bırakılacak, ancak kabul eden bankalar için de bağlayıcılığı olacak. ... Her hâlükârda, hükümetin ve finans sektörünün yükselen faiz oranlarından mustarip ailelerin durumunu hafifletme konusundaki hassasiyeti ve hızı takdire şayan.”

El Periódico de Catalunya (ES) /

Herkesin çıkarına

El Periódico de Catalunya, 2008 krizinde yaşanan travmayı hatırlatıyor:

“On binlerce kişi işsiz kalıp ipoteklerini ödeyemedikleri için evlerini kaybetmişti. Bunun neticesinde de aslında arzu edilmeyen muazzam bir konut stoku, bankaların mülkiyetine geçmişti. Bu acı deneyim, hükümetin bankalarla uzlaşmasını sağladı. ... Bu tedbirler bankalar için illa kayıp anlamına gelmiyor. On yıldan uzun süre önceki gibi ödenemeyen büyük borçlarla ya da icralarla uğraşmak zorunda kalmayacaklarından, yeni kredi pazarlıklarından şüphesiz fayda sağlayacaklar. ... Karşılıklı bir menfaat arayışı söz konusu olduğu için bu yükümlülüklerin dengeli olduğu söylenebilir.”