Vatikan eşcinsel çiftlerin kutsanmasına izin verdi

Papa Francis, artık Katolik Kilisesi’nde erkek ve kadın arasındaki evliliklerin yanı sıra statüleri açıkça kabul edilmeden de olsa eşcinsel çiftlerin kutsanabileceğini ilan etti. Daha evvel Francis’ten gelen bazı sinyallere rağmen, Roma 2021’de bu tür kutsamaları koşulsuz reddetmişti. Koyu Katolik ülkelerde basının tepkisi hayli olumlu.

Tüm alıntıları göster/kapat
The Irish Times (IE) /

İnananların çoğu zaten bunu destekliyordu

Kararı alkışlayan The Irish Times, Katolikliğin bu şekilde daha kapsayıcı ve kucaklayıcı hâle geleceğini belirtiyor:

“Kilise’de Katolik LGBTQ bireylere de yer olduğunun kabulü yönünde çok net, memnuniyet verici ve gecikmiş bir değişimi işaret ediyor bu. Pazartesi günü yapılan açıklama, Papa Francis’in reformcu yaklaşımının alametifarikası olan daha az yargılayıcı tavrın da bir yansıması. ... Büyük çoğunluğu eşcinsel evlilikleri destekleyen İrlandalı Katolikler, bu kararı memnuniyetle karşılayacaktır. Pek çoklarında, bunun daha bütünleştirici ve daha kucaklayıcı bir Kilise yaratmak için atılan reform adımlarından yalnızca biri olduğu umudu doğacaktır.”

Público (PT) /

Katolik LGBT bireylerin entegrasyonu için tarihi bir gün

Carmo Afonso, Público'da bunun devrim niteliğinde bir karar olduğunu yazıyor:

“Pek çoklarının uzun zamandır beklediği yönde atılmış büyük ve gecikmiş bir adım bu. Katolik LGBT bireylerin Kilise'ye tam entegrasyonundan bahsediyorum. ... Kimileri konuyla ilgilenmediklerini dile getirirken, gelişmenin önemini küçümseyen de çok kişi var. Argümanlarıysa şu: Çağdışı bir kurumun kimliğimi ya da tercihlerimi onaylayıp onaylamamasını umursamıyorum. Gerçek şu ki, bu pek çok LGBT birey için temel bir mesele. Onlar Katolikler ve bu süreç, topluma tümüyle kabul edilmeleri ihtimalinin önünü açıyor. Buna nasıl kayıtsız kalınabilir?”

Malta Today (MT) /

O'nun iradesinin önüne geçilemez

Malta Today, kabul yönünde atılan bu önemli adımdan memnuniyet duyuyor:

“Umarız Malta Kilisesi de bu yaklaşımı ve onun dayandığı ruhu tümüyle benimser. ... Hıristiyan geleneklerinde Tanrı, erkek ve kadını çocuk sahibi olmaları için yaratmıştır; ama yanlarına başka türlü türlü insanlar da vermiştir. Tanrı’nın iradesinin binlerce yıldır insan çeşitliliğini ve bunun doğurduğu başka ilişkileri bastıracak şekilde yorumlanmasına yol açan, ataerkil kibirden başka bir şey değil. Kullarını seven bir Tanrı, yegâne ‘günahları’ birbirlerini sevmek olan iki erkeğe nasıl sırtını dönebilir?”

The Guardian (GB) /

Riyakâr bir halkla ilişkiler kampanyası

LGBTQ+ meselesinin önde gelen yorumcularından Matt Cain, The Guardian’da öfkesini şöyle dile getiriyor:

“Papa Francis, kutsamanızı bir tarafınıza sokabilirsiniz. Bu bir incir yaprağı, halkla ilişkiler kampanyası, sanki önyargıları yumuşamış da kabulleniyorlarmış gibi görünmenin bir aracı. ... Dinler ekseriyetle toplumsal gelişime ayak uyduramamıştır. Bu son açıklamasıyla Katoliklik de fersah fersah geride olduğunu gösteriyor. Dişlerini sıkarak, açıkça ‘tasvip’ edemedikleri ilişkileri ‘kutsamayı’ öneriyorlar. Saçma bir riyakârlık bu. ... İyi denemeydi Papa Francis. Ama benim tek ihtiyacım eşitlik.”

Der Standard (AT) /

Papa Francis'in büyük denge gösterisi

Der Standard, atılan adımın aceleyle yetersiz olarak değerlendirilmemesi gerektiği görüşünde:

“Bu yenilik yalnızca Avrupalı -ya da Batılı- bir perspektifle değerlendirilmemeli. Katoliklik, inananlarının sayısı Kuzey ülkelerinde önlenemez şekilde düşen, fakat Küresel Güney'de giderek daha fazla insanı kendine çeken bir dünya dini. Vatikan'ın eşcinsellere karşı daha fazla hoşgörü göstermesi, her ne kadar bizim açımızdan yetersiz olarak görülse de daha yoksul bölgelerde genel bir iyileşmeye yol açabilir. Bu aynı zamanda, Papa Francis'in içerik açısından ne denli önemli bir denge kurduğunu da gösteriyor.”

Tvnet (LV) /

Temkinli bir değişimin emareleri

İletişim bilimci Sandra Veinberga, Tvnet'te bazı olumlu sinyallere dikkat çekiyor:

“Papa'nın açıklamaları, değişim zamanının geldiğini gösteriyor. ... Aslında neredeyse hiçbir şeyin değişmediği öne sürülebilir; zira tek söylenen, eşcinsel ilişki yaşayan insanların da diğer inançlı insanlar gibi kutsanmasının yasak olmadığı. ... Belki de Papa Francis bu yüzden sürekli somut insani durumlara odaklanıp, Katolik Kilisesi'nde cinsel azınlıkların kabulünü iyileştirecek bir yöne işaret ediyordur. ... Evlilik kavramı konusunda görüşlerini değiştirerek değil, eşcinseller ve Kilise arasında alternatif bir 'kutsanmış' ilişki biçimi yönünde adımlar atarak.”

Die Welt (DE) /

Artık her şey mümkün

Die Welt, Papa'nın pek fazla minnettarlık göremeyeceği kanaatinde:

“Aksine, ABD, Afrika ve en azından Roma'da, Katolik Kilisesi'nin geniş kesimlerinde yoğun hoşnutsuzluklar yaratacaktır. Kilise'ye ihanet ettiğini, kadim inançları çağın gereklerine kurban ettiğini söyleyeceklerdir. Ancak hafta sonu 87 yaşına giren ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği açıkça görülen Papa Francis'in artık bunları umursamadığı belli. Sanki Papalığına açıklamalarının ötesine geçecek bir anlam katmak istiyor da fazla vakti kalmadığını hissediyor gibi. Acaba başka neler yapmayı planlıyor? Bu pazartesiden itibaren her şey mümkün.”

The Spectator (GB) /

Utanç verici bir sevgi görme çabası

The Spectator'a göre eşcinsel çiftlerin kutsanması inananlara hakaret:

“Zamanın ruhunun peşine takılan, skandallar ve salgınlar boyunca kiliseye sadık kalmış az sayıdaki insanı yabancılaştıran biri tarafından yönetiliyoruz. ... Francis tüm enerjisini yoksullara ve dışlanmışlara harcamaya daha fazla odaklansaydı, belki de papalığı sevgiyle hatırlanıp anılırdı. Bunun yerine, sürekli siyasi çekişmelerle ve gelenekleri tahrip ederek bir Hristiyan için daha zor ve önemli olan işten, yani kollarını sıvayıp sevgi dağıtmaktan uzaklaştı. Kozmopolitizme olan bağlılığı, kendini düşünmeye dönüştü.”