Makedonya seçimindeki açmaz

Makedonya'daki parlamento seçimlerinin ardından en güçlü iki parti, kazananın kendileri olduğunu ilan etti. Milliyetçi-muhafazakar hükümet partisi VMRO yüzde 38,1'lik oy oranıyla, yüzde 36,7 alan muhalif sosyaldemokrat SDSM'nin burun farkıyla önünde. Yorumcular AB'nin büyük umutlar beslediği bu Balkan ülkesinde uzun süreli bir kilitlenmenin yaşanacağından endişeli.

Tüm alıntıları göster/kapat
Dnevnik (SI) /

Makedonya'da İspanyol senaryosu mu?

Makedonya'daki seçimlerin at başı farkla sonuçlanması, oldukça kötü bir sonuç hükmüne varıyor Dnevnik:

“Siyasi liderlerin kafalarında büyük değişiklikler gerçekleşmezse, ya iktidarı ele geçirmek (veya elde tutmak) için yeni çürük ödünler verecekler, ya da siyasi bir kilitlenme seçimlerin yinelenmesine ve İspanyol senaryosunun Balkanlarda tekrarlanmasına yol açacak. Makedonya bunun için ne yeterli zamana ne de hareket alanına sahip. Göstermelik olmayan bir değişim, artık hayatta kalmanın koşulu. Ülkede kurumların büyük kısmı, bilhassa medya kuruluşları, polis ve adalet sistemi parti ve aile aidiyetine göre işliyor.”

Neue Zürcher Zeitung (CH) /

AB'nin Balkanlarda yeni başarıya ihtiyacı var

Makedonya konusunda AB'nin kaybedecekleri hiç de az değil, gözleminde bulunuyor Neue Zürcher Zeitung:

“En nihayetinde Makedonya konusu AB için uzun bir sürenin ardından Balkanlarda bir diplomatik başarı kazanmak açısından önemli. AB'nin gerek saygınlığı gerekse etki alanı, son yıllarda düşüş gösterdi. Balkan yarımadasındaki genişlemenin yakın gelecekte sürdürülmesini üye ülkelerin başkentlerinde kimsenin istemediği biliniyor. Brüksel, bunun yerine istikrar adına krizlere müdahale etmekle yetiniyor. Nitekim AB, Makedonya'da ilginç bir deneye girişti: Özel dairenin bağımsız savcıları, sistemdeki yolsuzluğa bulaşmış ilişkileri temizlemek suretiyle siyasi dönüşüme aracı olacak. [2015 yazında AB, Makedonya'daki telekulak skandalını soruşturması için bir özel yetkili savcılık dairesi tesis etmişti.] Bunun başarılı olup olmayacağı henüz belirsiz. Ancak işleyen bir Makedonya devleti Avrupa'nın çıkarına olacaktır, zira Üsküp Balkanlardaki sığınmacı rotası üzerindeki bir karakol rolüne sahip.”

Standart (BG) /

Arnavutlar sürpriz biçimde nüfuz kazanıyor

Büyük partilerin pat durumunda kalması nedeniyle, Arnavut azınlık partileri büyük etki yaratacak nüfuza kavuştu ve güçlenme imkanı kazandı, diyor Standart:

“Üstelik Arnavut partiler, [yüzde 68'lik rekor düzeydeki] seçime katılım oranıyla şimdiye kadarkinden daha az sayıda milletvekilini parlamentoya yerleştirebilmişken. ... Arnavut partileri seçim kampanyalarında çok sayıda talebi dile getirdi. Bu talepler Arnavutçanın ikinci resmi dil kabul edilmesinden başlayıp Makedonya'nın federal yapıya kavuşup sonunda çoklu etnik yapılı bir devlete dönüşmesine kadar uzanıyor. ... İki Makedon partiden hangisinin iktidara geleceği, oylarıyla sadece yeni hükümeti belirlemekle kalmayıp, bunun politikasını da yönlendirecek Arnavut partilerin elinde.”