İrlanda ve Apple, Brüksel'i dava ediyor

Apple ve İrlanda, Avrupa Komisyonunun geçen yaz ABD'li holdingin ödemesine karar verdiği 13 milyar Avroluk ek vergi nedeniyle mahkemeye gidiyor. Brüksel Apple'ı İrlanda yasaları yardımıyla AB içindeki vergileri ödemekten kaçınmakla suçlarken, Dublin, komisyonun ülkenin egemenlik alanına giren bir konuya karışmasını eleştiriyor. Gelinen noktada İrlanda, Apple'ın işbirlikçisi mi oldu?

Tüm alıntıları göster/kapat
The Irish Independent (IE) /

Dublin'i günah keçisi yapmamak gerekiyor

The Irish Independent, AB Komisyonu'nun İrlanda hükümetine karşı tutumunu, asıl sorun çokuluslu şirketlere hala vergi serbestisi sağlayan diğer devletler, sözleriyle eleştiriyor:

“İrlanda'nın yabancı çokuluslu holdingleri çekmek konusundaki olağanüstü başarısı nedeniyle AB'nin bu ülkeyi dışlamak için elinden geleni yaptığından hep şüpheleniliyordu zaten. Şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmemek için faydalandıkları uluslararası boşlukların kapatılmasına ve yasaların reformuna yönelik gerçekten ikna edici argümanlar olduğu doğru. Ancak diğer ülkelerin vergi düzenlemelerindeki boşlukları kapatmak konusundaki beceriksizlikleri nedeniyle AB Komisyonu'nun İrlanda hükümetini sorumlu tutması, maksadını aşan bir hamle.”

Irish Examiner (IE) /

Vergi tartışması İrlanda'nın imajına darbe

Irısh Examiner, AB'yle arasındaki uyuşmazlıkta Dublin hükümetinin kötü imajından kurtulamayacağından endişeli:

“Bu çatışma pek çok riski beraberinde getiriyor. Bunlardan biri İrlanda ile AB, AB ile ABD ve İrlanda ile ABD arasındaki ilişkileri zayıflatacak olması. Ayrıca İrlanda'nın ülkede yatırım yapmak isteyenlere güven verme yeteneği de zaafa uğrayacak. AB'nin kararı, yardım kuruluşu Oxfam'ın geçtiğimiz hafta dile getirdiği argümanı daha da güçlendirecek. Oxfam'a göre İrlanda, uluslararası şirketler için güvenli bir liman olan, ancak İrlanda toplumuna ve diğer toplumlara zarar veren bir numaralı vergi cennetine dönüşmüş durumda. İrlanda hükümeti bu ithamları reddediyor. Ama aynı itham Amerikan Senatosundaki bir komisyon ile BM tarafından da dile getiriliyor. Zeitgeist da, İrlanda hükümetinin karşı argümanlarının ikna edici bir inandırıcılığa sahip olmadığını gösteriyor.”