Lordlar Kamarası Brexit yasasını değiştiriyor

Britanya Lordlar Kamarası Brexit yasasısının değiştirileceğini açıkladı. Lordlar Kamarası üyelerinin çoğunluğu, Britanya birlikten ayrıldıktan sonra da AB vatandaşı yabancıların haklarının saklı kalmasının yasada yer alması yönünde oy kullandı. Bu durumda yasanın Avam Kamarası'na geri gitmesi gerekiyor ki, bu da yürürlüğe girmesinin gecikmesi demek. Bu gelişmenin Britanya için iyi mi kötü mü olacağı konusunda basındaki görüşler de farklı.

Tüm alıntıları göster/kapat
The Daily Telegraph (GB) /

Lordlar Londra'nın müzakere gücünü zayıflatıyor

Büyük Britanyalı AB vatandaşlarının haklarını daha şimdiden garantilemek büyük bir hata olacaktır, diyor The Daily Telegraph:

“AB vatandaşlarının doğru muamele görmesi ve geçerli statülerinin korunması gerektiği konusunda herkes hemfikir. Brexit yasasının amacı ve anlamı ise, hükümete AB'den çıkış işlemlerini yürütme imkanı tanımak; ancak bu yasa sayesinde de AB'nin kalan kısmıyla karşılıklı haklar konusunda adil bir mutabakat sağlanabilir. ... Şimdiyse değiştirilen bir yasanın, yaklaşmakta olan müzakereler öncesinde Britanya'nın elini zayıflatması riski söz konusu. Üstelik bu yasa, Lordlar Kamarası üyesi Lord Strathcylde'ın söylediği gibi, AB sınırları içinde yaşayan bir milyon civarındaki vatandaşımızın haklarını gözetmiyor. Kuşkusuz Lordlar Kamarası Britanya hükümetini bir yenilgiye uğratmaktan memnun, ancak şu anda şovmenlik yapıyor ve uygulamadaki sonuçları düsünmüyorlar.”

Hürriyet (TR) /

Britanya demokrasisi çok iyi işliyor

Britanya'daki Lordlar Kamarası, getirmiş olduğu değişiklik önerisiyle Theresa May'in Brexit takvimini tepetaklak edecek olsa da, Türkiye eski büyükelçisi Ünal Çeviköz, Hürriyet'teki yazısında bunu takdire şayan bir adım olarak nitelendiriyor:

“Lordlar Kamarası tarafından yapılması istenen değişiklik hükümet tarafından kısa zamanda yapılacak ve değişen yasa taslağı bu defa yeniden Avam Kamarası'na sunulacak. ... Ancak sürecin bu şekilde uzaması Theresa May hükümetinin müzakerelere başlamak için verdiği tarih olan 31 Mart'ın riske girmesine yol açıyor. Bütün bu mekanizmalar demokratik süreçlerin aslında oldu bittiye getirilmeden, sabırla ve herhangi bir konunun en ince ayrıntısına kadar düşünüldükten sonra yasalara dönüştüğünü gösteriyor. Birleşik Krallık da parlamenter sistemi bu bakımdan en başarılı şekilde uygulayan ülke olarak tanınıyor.”