Britanya'da entegrasyon nasıl işliyor?

Britanya hükümeti ilk kez entegrasyon ve fırsat eşitliği üzerine büyük bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Buna göre azınlık üyeleri, istihdam pazarında daha fazla zorluklarla mücadele etmek zorunda. Britanya'daki Pakistanlı kadınlar ise paralel bir dünyada yaşıyor. Britanyalı köşe yazarlarına göre araştırmanın sonuçları, entegrasyonun yolunun öncelikle ekonomiden geçmesi gerektiği tezini destekler nitelikte.

Tüm alıntıları göster/kapat
The Daily Telegraph (GB) /

Kurtuluş kapitalizmde

The Daily Telegraph, Britanya'daki göçmenlerin çoğunluğununun serbest piyasanın olanaklarından yararlandığı tespitini olumlu buluyor:

“İlginçtir, aidiyet hissi dikkate alındığında, Britanya toplumunda entegrasyonun görece iyi çalıştığı söylenebilir. Kendilerini 'çok güçlü olarak' Britanya'ya ait hissedenlerin oranı bütün etnik gruplarda aynı: Siyahiler arasında yüzde 81, Asyalılar arasında yüzde 84 ve beyazlar arasında yüzde 85. Britanya bu konuda komşu Avrupa ülkelerinden çok daha iyi durumda. ... Muhafazakarlar bu sonuçlardan, kapitalist sistemin asla baskıcı olmadığını, aksine göçmenler de dahil olmak üzere herkes üzerinde özgürleştirici etkisi olduğunu artık anlamalı.”

The Independent (GB) /

Ayrımcılıkla etkili mücadele

Göçmenlerin ayrımcılığa uğramasıyla mücadelede, sadece raporlar hazırlanması yeterli olmayacaktır, diyor The Independent:

“Etnik aidiyet ve soyağacının modern Büyük Britanya'daki hayatı nasıl etkilediği konusu hala tam anlamıyla aydınlatılmış değil. ... Ancak bu bağlamda somut önlemlerin alınmasını düşünmek için hiç de erken değil. Bu önlemler arasında pozitif ayrımcılık ve adil olmayan uygulamalara imza atan işverenlere uygulanacak ağır yaptırımlar yer alabilir. Bunun ötesinde masumiyet karinesinin tersine çevrilmesi söz konusu olabilir. Yani şirketler ve kamu kuruluşları, ayrımcılık yapmadıklarını kanıtlamak zorunda olacaktır. Diz boyu haksızlık, sırf resmi istatistiklerin açıklanmasıyla ortadan kalkmaz.”