AB internet devlerine vergi getiriyor

Avrupa Birliği, şirket merkezleri AB sınırları içinde olmayan ama burada büyük kârlar elde eden internet devlerini, dijital vergiye tabi tutmak niyetinde. Önce özellikle büyük şirketlerin cirolarının bir kısmına yüzde üçlük bir vergi uygulanması öngörülüyor. Uzun vadedeyse vergi hukukunun, internette önemli bir yere sahip şirketleri vergi ödemek zorunda bırakacak şekilde değiştirilmesi planlanıyor. Bu mantıklı bir öneri mi?

Tüm alıntıları göster/kapat
Die Presse (AT) /

Dijital vergi için beş neden

Dijital verginin kaçınılmaz olduğunu düşünen Die Presse, bunun için beş neden gösteriyor:

“Öncelikle Brexit yüzünden zayıflayan AB bütçesi için alternatif para kaynaklarının bulunması gerekiyor. İkincisi, çok uluslu holdingler vergiden kaçınma kurnazlıkları yüzünden eleştiriliyor. Üçüncüsü, Facebook kullanıcı verilerinin suistimali etrafındaki skandal, uyanın artık diyor. Dördüncüsü, Avrupa Birliği, internet holdinglerinin düzenlenmesinde öncülük rolünü üstlenmiş durumda. Ve beşinci olaraksa yaklaşmakta olan, AB ile ABD arasındaki ticaret savaşında tam da bu holdingler ateş hattında kalabilir. Öyle ya, Donald Trump Avrupa'dan ithal edilen ürünlere ek vergi getirirken Avrupa vergi kurumları ABD'li holdinglerin neden gözünün yaşına baksın?”

El Mundo (ES) /

AB için gerçek bir fırsat

Şu anda AB'nin atması gereken ilk adım, üye devletlerin direncini aşmaya çalışmak, diyor El Mundo:

“AB Komisyonu'nun gösterdiği inisiyatif, AB'yi önemli ölçüde ileriye taşıyacak bir fırsatı barındırıyor. ... Ancak buraya giden yol kolay değil, çünkü aralarında mevcut yasal kargaşa ortamından fayda sağlayan İrlanda, Hollanda ve Lüksemburg gibi ülkelerin de olduğu toplam 28 üye ülkenin onayına ihtiyaç duyuluyor. Ne var ki Avrupa arzu edilen mali birliğe ulaşmak istiyorsa, izlemesi gereken yegane yol bu.”

Neue Zürcher Zeitung (CH) /

Popülist ve yapıcılıktan uzak

Buna karşın Neue Zürcher Zeitung planlanan vergiyi popülist ve potansiyel açıdan verimlilikten uzak olarak değerlendiriyor:

“Bu ara çözüm, yüksek vergiler nedeniyle mobil şirketlerin gitmek istemediği, ama şirketlere önemli cirolar sağlayan büyük devletlerin çıkarına olabilir. Ortak açıklamadaki önerileri hemen kabul eden ülkelerin, AB'nin ağır topları Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Büyük Britanya olması rastlantı olmasa gerek. ... Ancak bu ceza, adı geçen büyük devletlerde de bumerang etkisi yapabilir. Düzenlemeden etkilenecek şirketlerin çoğu ABD kökenli olduğundan, bu hamle çeliğe getirilen vergilerle gerilmiş olan Atlantik ötesi ilişkileri pek de iyileştirmeyecek. Peki Çin gibi ülkeler bu örnekten faydalanıp Alman otomobil üreticilerinin yerel üretimini vergilendirmek istediğinde Berlin'in tepkisi ne olacak?”

Postimees (EE) /

Herkes için eşit kurallar

Postimees'e göre fikir doğru ama kapsamı dar:

“Dijital dünyadaki gelişmeler öylesine hızlı ilerliyor ki, yasa koyucular ancak ağır aksak ardından yetişmeye çalışıyor. ... Facebook ve Google gibi şirketler, vergiden kaçınmak için ellerinden gelen her yolu denediler. Bunun için karanlık mali tezgahlar kurdular, Avrupa'daki iştirakleri ve Karayipler'deki vergi cennetleri üzerinden ciro yaptılar. ... Yeni dijital vergi AB'ye yılda yaklaşık beş milyar Avro gelir sağlayacak. Oldukça sevindirici bir haber, ancak gelecek için asıl hedefimiz, tüm şirketler için eşit koşullar sağlamak olmamalı mı? ... Günümüzde küresel ölçekte şirketler, yerel şirketlerin aksine başka yerlerde katma değer vergisi ödemek zorunda değil. Bu da suistimal ettikleri bir avantaj.”