Danimarka sünneti yasaklamalı mı?

Bir grup insanın parlamentoya küçük çocuklarının sünnet edilmesinin yasaklanması yönünde dilekçe vermesi üzerine Danimarka'da sünnet yasağı tartışması başladı. Danimarka basını yasak teklifini olumlu bulmuyor.

Tüm alıntıları göster/kapat
Kristeligt Dagblad (DK) /

Yahudiler artık kendilerini burada rahat hissetmiyor

Kopenhag Üniversitesi'nde tarih dersi veren Fabricius Møller, Kristelig Dagblad için kaleme aldığı yazısında, Intact Denmark örgütünün reşit olmayan Yahudilere sünnet yasağı önerisi, inanç özgürlüğüne aykırıdır, diyor:

“Intact Denmark'ın önerisi, Yahudi inancını organize suçla aynı kefeye koyuyor. Toplumun, Intact'ın önerisini destekleyen kesimleri, Batı demokrasisinin değerlerinden nasibini almamış olanlar. Bu rahatlatıyor insanı. ... Sünnetle ilgili yeni bir yasaya ihtiyaç var mı yok mu sorusu cevapsız da kalabilir bence. Öte yandan Danimarka'nın Yahudi cemaatinin vatanı olduğundan hala kuşku duyanlar varsa, bir şeyler mutlaka ters gitmiş demektir.”

Berlingske (DK) /

Yasaklamak değil, denetlemek

Berlinske, sünnet yasağı hiçbir şey getirmez, diyor:

“Kürtaj yasağında olduğu gibi sünneti yasaklamak da bu geleneği denetimsiz bir alana itmek demektir. ... Bu yüzden en doğrusu, önce toplumun taleplerini daha açık dile getirmesi ve müdahalelerin kontrollü yapılması. Devlet kurumlarının yapacağı denetimleri arttırmak da bir yol. Ondan sonra etik üzerinden bir tartışma yürütülebilir. Erkek çocukların sünnet edilmesine bir yasağın ardına gizlenmeden de karşı durulabilir.”